20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkGizlilik, Bireysel Haklar ve Kişisel Verilerin Korunması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mısra BORAZAN
Org: Güneli & Koç Hukuk Bürosu
Country: TR
E-mail: mborazan_AT_gunelikoc.com
Anahtar KelimelerKişisel veriler, özel yaşam, gizlilik, bireysel haklar, unutulma hakkı, avrupa birliği adalet divanı, güvenli liman anlaşması.
ÖzetÖZET: Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte dijital dünyada kişilere yönelik hak ihlalleri artmaktadır. Bu hak ihlallerinin büyük çoğunluğu, kişilerin kişisel verilerinin paylaşılması sonucunda bireysel gizliliklerinin ihlal edilmesi noktasında toplanmaktadır. İşte bu noktada, özel hayatın gizliliği ile kişisel verilerin korunması konuları, başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi gelişmiş ülkelerde ve bu ülkelerin geliştirmiş olduğu uygulamalara göre, ülkemizde de gündeme gelmektedir. Bu bildiride de Türk Mevzuatının öngördüğü düzenlemelerin kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve bireysel haklar yönünden değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kişisel veriler, özel yaşam, gizlilik, bireysel haklar, unutulma hakkı, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Güvenli Liman Anlaşması. ABSTRACT: With the development of information technologies, rights violation are increasing for people in the digital world. The most of right violations are releated to sharing of personal data of people which is the reason of breach of individual privacy without their consent. At this point, the right of privacy and protection of personal data matters are considered in our country as the other developed countries European Union (EU) countries and the United States of America (USA) in the light of regulations. In this declaration, Turkish legislations are evaluated in the sense of protection of personal data, the rights of privacy and individual rihgts. Key words: Personal Data, private life, privacy, individual rights, the right to oblivion, European Court of Justice, Safe Harbour Privacy Principles.
Başlıklar Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
Inet-Bildiri
Dosya  691.12 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC