20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkGizlilik, Bireysel Haklar ve Kişisel Verilerin Korunması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mısra BORAZAN
Org: Güneli & Koç Hukuk Bürosu
Country: TR
E-mail: msrbrzn_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerKişisel veriler, özel yaşam, gizlilik, bireysel haklar, unutulma hakkı, avrupa birliği adalet divanı, güvenli liman anlaşması.
ÖzetÖZET: Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte dijital dünyada kişilere yönelik hak ihlalleri artmaktadır. Bu hak ihlallerinin büyük çoğunluğu, kişisel verilerin paylaşılması sonucunda bireylerin gizliliklerinin ihlal edilmesi noktasında toplanmaktadır. İşte bu noktada, özel hayatın gizliliği ile kişisel verilerin korunması konuları, başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde gündeme gelmektedir. Bu bildiride de Türk mevzuatının öngördüğü düzenlemelerin kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve bireysel haklar yönünden değerlendirilmesi yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kişisel veriler, özel yaşam, gizlilik, bireysel haklar, unutulma hakkı, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Güvenli Liman Anlaşması. ABSTRACT: With the development of information technologies, violation of the rights are increasing within the digital world. A great majority of the violations are amassed concerning violation of privacy in consequence of sharing personal data without one’s consent. Herein, the right of privacy and protection of personal data issues are became the topic in Turkey as so are the other developed countries such as European Union (EU) countries and the United States of America (USA). In this notice, Turkish legislations are reviewed in terms of protection of personal data, the rights of privacy and individual rights. Key words: Personal Data, private life, privacy, individual rights, the right to be forgotten, European Court of Justice, International Safe Harbour Privacy Principles.
Başlıklar Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
Inet-Bildiri
Dosya  25.07 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC