20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkWeb İçin Ders Arayüzü Geliştirilmesi: AUZEF Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Behlül Gücükoğlu
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: behlulgucukoglu_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Dilek Yördem Ceylan
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: dilekyordem_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Ahmet Ağır
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: agir_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 4
Name: Alper Cihan
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: alper.cihan_AT_istanbul.edu.tr
Anahtar KelimelerEğitsel Ders Materyali, Web Tabanlı Eğitim, Arayüz Tasarımı, Öğretim Tasarımı, Öğretim Teknolojisi.
ÖzetDers Materyallerinin Web Ortamında Sunulması İçin Örnek Bir Ders Arayüzü Geliştirilmesi: AUZEF Örneği Günümüzde eğitsel ders materyalleri dijital formda yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu materyallerin dijital formda olması onların web üzerinden kolaylıkla sunulmasını sağlamaktadır. Dijital formdaki eğitsel ders materyalleri günümüzde en çok tercih edilen uzaktan eğitim türü olan web tabanlı uzaktan eğitimde eğitmenler ile öğrenciler arasında iletişim sağlamaktadırlar. Farklı türde eğitsel ders materyallerinin web ortamında tutarlı bir şekilde sunulması için sade ve kullanışlı bir arayüze ihtiyaç vardır. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), adına uygun olarak öğrencilerine uzaktan eğitim yolu ile ders vermekte ve hazırlamış olduğu farklı türde eğitsel ders materyallerini öğrencilerine web ortamında sunmaktadır. AUZEF, kaynak doküman olarak hazırlamış olduğu ders notu, ders sunumu, sesli ders notu ve ders videosu gibi farklı türde eğitsel ders materyallerini öğrencilerine bir ders arayüzü yardımı ile web ortamında sunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, farklı türde eğitsel ders materyallerinin ve ders arayüzünün önemini vurgulamak ve AUZEF derslerinde kullanılan örnek bir ders arayüzünü anlatmaktır.
Başlıklar E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Inet-Bildiri
Dosya  382.19 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC