20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkAçık Öğrenmede Evrensel Tasarım kapsamasında Artırılmış Gerçeklik
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gülsün EBY
Org: Anadolu University
Country: TR
E-mail: gulsun.eby_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Hakan Altınpulluk
Org: Anadolu University
Country: TR
E-mail: hakanaltinpulluk_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerAçık ve Uzaktan Öğrenme, Artırılmış Gerçeklik, Evrensel Tasarım İlkeleri, Erişilebilir Öğrenme
ÖzetAçık ve Uzaktan Öğrenmede Evrensel Tasarım İlkeleri Çerçevesinde Artırılmış Gerçeklik Artırılmış Gerçeklik; gerçek dünyayı bilgisayarda üretilmiş nesnelerle destekleyerek, gerçek ve sanalın aynı yerde görüntülenmesini mümkün kılan teknolojik sistemlerdir. Evrensel Tasarım ilkeleri ise başta mimari ve mühendislik olmak üzere, çeşitli disiplinlere uyarlanabilir ve cinsiyet, etnik köken, yaş, statü, engellilik ve farklı öğrenme biçimlerine bakılmaksızın herkesin erişebileceği öğrenme ortamları sunar. Bu araştırmanın temel amacı Artırılmış Gerçekliğin, Evrensel Tasarım ilkeleri doğrultusunda, Açık ve Uzaktan Öğrenme ortamlarında kullanılabilirliğini saptamaktır. Bu bağlamda konuya ilişkin, doküman analizi yapılması, uzman görüşlerinin Delphi tekniği aracılığıyla alınması ve geleceğe ilişkin öngörülerde bulunulması amaçlanmaktadır. Uluslararası ve Türkiye alanyazınında, artırılmış gerçeklik ve açık ve uzaktan öğrenme üzerine yapılan ilk çalışmadır. Bu araştırma, TÜBİTAK 3001 ve Anadolu Üniversitesi BAP desteği almaktadır.
Başlıklar Arttırılmış Gerçeklik
Inet-Bildiri
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC