20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkAçık ve Uzaktan Öğrenmede Evrensel Tasarım İlkelerinin Kullanılabilirliği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gülsün EBY
Org: Anadolu University
Country: TR
E-mail: gulsun.eby_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Murat ATAİZİ
Org: Anadolu University
Country: TR
E-mail: mataizi_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 3
Name: Hakan ALTINPULLUK
Org: Anadolu University
Country: TR
E-mail: hakanaltinpulluk_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Ayşe AYDIN AKKURT
Org: Anadolu University
Country: TR
E-mail: ayseaydin_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerAçık ve Uzaktan Öğrenme, Evrensel Tasarım İlkeleri, Erişilebilir Öğrenme
ÖzetAçık ve Uzaktan Öğrenme yeni bir yaşam biçimi olarak, sadece, ileri teknoloji uygulamalarının, öğrenme etkinliklerine bütünleştirilmesi olarak algılanmamalıdır (Eby, 2013). İleri teknolojileri uygulamalarının kullanılabilirliğinde Açık ve Uzaktan Öğrenme ortamlarının yalnızca teknoloji boyutu değil, iletişim ve öğrenme boyutlarının da göz önünde tutulması gerekmektedir. Ron Mace (1991) tarafından mimari alanında Evrensel Tasarım terimi ilk kez kullanıldığında Mace bunun yeni bir bilim dalı, bir tarz, tek ve değişmez bir yol olmadığını, ihtiyaçların farkındalığını temel alan, sadece engellilere yönelik değil herkes tarafından kullanılabilen, yararlanılabilen ve çeşitli sektörlere uygulanabilen bir yaklaşım olduğunun altını çizmiştir. Daha sonra, 1997 yılında, Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi’nden bir grup mimar, tasarımcı ve mühendis çevre düzenlemelerini, üretim ve iletişim süreçlerini de içeren geniş kapsamlı bir dizi tasarım ilkesi ortaya koymuş ve Evrensel Tasarımın yedi ilkesini belirlemişlerdir. Bu panel çerçevesinde, Açık ve Uzaktan Öğrenme ortamlarının başta erişilebilirliği olmak üzere, etkileşimli, verimli ve zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının oluşturulması için bu ilkelerin nasıl temel alınacağı konusu, bu alanda projeleri olan uzmanlar tarafından tartışılacaktır.
Başlıklar Inet-Panel
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Siber Kültür
Yeni Medya
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC