20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkAmasya'daki STK'ların Sosyal Medya Kullanma Düzeyleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: emrah koparan
Org: amasya üniversitesi meslek yüksekokulu
Country: TR
E-mail: emrah.koparan_AT_amasya.edu.tr

Yazar 2
Name: nazan kahraman
Org: amasya üniversitesi meslek yüksekokulu
Country: TR
E-mail: nazan.kahraman_AT_amasya.edu.tr

Yazar 3
Name: ahmet sağlam
Org: amasya üniversitesi meslek yüksekokulu
Country: TR
E-mail: ahmet.saglam_AT_amasya.edu.tr

Yazar 4
Name: orkun karaçar
Org: amasya üniversitesi meslek yüksekokulu
Country: TR
E-mail: orkunkaracar_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerSTK, İnternet, İletişim, Web Arayüzü, Facebook, Twitter
ÖzetSon yıllarda teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, iletişim araçlarını çeşitlendirerek farklı sosyal medya mecralarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durum, bilginin paylaşımı, toplum kesimleriyle iletişim ve işbirliğinin sağlanması gibi nedenlerle interneti oldukça yoğun kullanan/kullanmak zorunda kalan kurum ve kuruluşların yapı ve işleyişlerini etkilemiştir. Örgütler, yeni iletişim ağları kurmak ve interneti olabildiğince etkin ve verimli kullanabilmek için yeni yatırımlar yapmak ve organizasyonel yapıda bir takım değişikliklere gitmek zorunda kalmışlardır. Bir örgütsel yapı olarak Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) da bu gelişmelerden etkilenmiş ve paydaşlarının değişen beklentilerine cevap vermek, onlarla anlık ve sürdürülebilir iletişim sağlayabilmek için, kendilerini yeniden organize etmişlerdir. Büyük STK’lar bu bağlamda önemli yol katetmişler, bütün internetin tüm çeşitliliğini iletişim süreçlerinde kullanmışlar ve paydaşlarıyla kesintisiz bir iletişim süreci ortamını oluşturmuşlardır. Fakat yerel düzeydeki STK’ların bu konuda ne düzeyde olduklarıyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığı dikkat çekmektedir. Bu çalışma ile Amasya ilinde faaliyet gösteren STK’ların internet ve sosyal medya kullanımları facebook, twitter hesapları ve web siteleri üzerinden araştırılmaktadır. Çalışmanın amacı, yerel düzeyde faaliyet gösteren STK’ların paydaşlarla iletişiminde internet ve sosyal medyayı ne düzeyde kullandıklarını belirlemektir.
Başlıklar Inet-Bildiri
İnternet Yönetişimi ve STK'lar
Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkileri
Dosya  334.81 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC