20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkÖğretmenlerin Mesleki Gelişim Amaçlı İnterneti Kullanım Durumları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Elif Armağan
Org: Fatih Üniversitesi
Country: TR
E-mail: armaganelif_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Aynur Arslan
Org: Fatih Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aynarslan02_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Ömer Faruk Sözcü
Org: Fatih Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ofsozcu_AT_fatih.edu.tr

Yazar 4
Name: İbrahim Berksoy
Org: Fatih Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ibrahimberksoy1_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerSosyal medya, Eğitim ,Teknoloji, İnternet tabanlı öğrenme, hizmetiçi eğitim / öğretmenlerin mesleki gelişimi
ÖzetSanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte teknolojideki sürekli gelişim, istenilen bilgiye ulaşılmasını, paylaşılmasını zaman ve mekân yönünden tasarruflu hale getirmiştir. En önemli teknolojik gelişmelerden biri olan internet, insanların yaşamlarının odak noktası olarak gereklilik halini almış, bu gereklilik de toplumun her alanında olduğu gibi eğitimde de yeni oluşumlara gidilmesi yönünde etkileyici olmuştur. Eğitim öğretimin her alanında internet uygulamaları önemli fırsatlar sunduğu gibi, eğitim sisteminin bir parçası olan okulların sürekli gelişimi takip etme noktasında gereklilik olan “öğretmen mesleki gelişiminde” de önem arz etmektedir. Son yıllarda özellikle Web 2.0 teknolojisi ile gelişen Sosyal Medya kullanımı hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Kısaca tanımını yapacak olursak; sosyal medya katılımcılarının kendi ürettikleri bilgileri karşılıklı bir paylaşım halinde bulundukları çevrimiçi ortamlardır. Geleneksel medyadan farklı olarak tek taraflı bilgi edinimi yerine karşılıklı fikirlerin, içeriklerin paylaşıldığı eş zamanlı bilgi edinimini sağlayan ağlardır. Son yıllarda gelişen Web 2.0 teknolojisi ile internet alanında yaşanan hızlı gelişim, insanların paylaşma duygularını da sanal ortama taşımıştır. İnsanlardaki bu gelişim, değişim ve etkileşim sayesinde oldukça popüler bir hal alan sosyal ağlar hemen her yaştan kullanıcısıyla devamlı ziyaret edilen siteler konumundadır. Kısaca tanımını yapacak olursak; sosyal medya katılımcılarının kendi ürettikleri bilgileri karşılıklı bir paylaşım halinde bulundukları çevrimiçi ortamlardır. Geleneksel medyadan farklı olarak tek taraflı bilgi edinimi yerine karşılıklı fikirlerin, içeriklerin paylaşıldığı eş zamanlı bilgi edinimini sağlayan ağlardır. İnsanların sosyal olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Öğrenmenin eğlenceli bir hal alması elbette ki herkesin hoşuna giden bir durum arz etmektedir. Sosyal ağların popüler olmasının en önemli nedenlerinden biri nesneler üzerinden kolayca sosyalleşebilmeye olanak sağlamasıdır. İnternetteki sohbet ve paylaşım ortamlarında dünyanın her tarafı ile aynı anda haberleşmek sosyalleşmenin yeni şekli olmuş durumdadır. Ayrıca; teknoloji doğru kullanıldığında; çekingen, gruba katılmakta zorlanan gençler için kolaylaştırıcı hatta geliştirici bir araç olduğu da kabul edilen bir gerçektir (Alaton, 2011). İnsanlar sosyal ağlarda daha fazla vakit geçirmeye başlayıp, sosyal ağları hayatlarının bir parçası haline getirdikçe sosyal ağlarda buna bağlı olarak daha fazla yenilik sunmaya devam ediyor. Özellikle gençlerin sosyal ağlarda çok fazla zaman harcaması ailelerini ve eğitimcileri tedirgin etse de, sosyal ağlar gelişime bağlı olarak faydalı amaçlar doğrultusunda kullanılmaya başlanmıştır. Facebook, Youtube, Blogger gibi sosyal ağ siteleri eğitim amaçlı kullanılmaya ve bu doğrultuda olanaklar sağlamıştır. Bu çalışmada sosyal ağlar ve sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı ile bu yönde yapılan çalışmaları içermektedir. Bu çalışmada; ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini sağlamalarında hızla gelişmekte olan internetten faydalanma durumları ile birlikte internet kullanım seviyelerini incelemek amacıyla yapılmış çalışmaları araştırmak ve mevcut durumu tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma literatür tarama niteliğinde bir çalışmadır. Öğretmenlerin eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inançlarını belirleyebilmek amacıyla yapılan çalışmalardan Eğitsel internet kullanımının durumu tepit edilmesi amaçlanmıştır.
Başlıklar Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC