20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkYabancı Dil Öğretiminde 3 Boyutlu Sanal Gerçeklik
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Aynur Arslan
Org: Fatih Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aynarslan02_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Elif Armağan
Org: Fatih Üniversitesi
Country: TR
E-mail: armaganelif_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Ömer Faruk Sözcü
Org: Fatih Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ofsozcu_AT_fatih.edu.tr

Yazar 4
Name: İbrahim Berksoy
Org: Fatih Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ibrahimberksoy1_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelersanal gerçeklik, 3 boyutlu sanal gerçeklik, yabancı dil eğitimi, second life
ÖzetGelişen teknoloji ile eğitime adapte edilen teknolojiler güncellenmekte ve yeni fikirler yabancı dil öğretimine entegre olmaktadır. Bilgisayar, internet, akıllı telefon ve etkileşimli tahtanın kullanıldığı ve bu teknolojilerle beraber kullanılabilen 3 boyutlu sanal gerçeklik uygulamaları da yabancı dil öğretiminde önemli bir yere sahiptir. Sanal gerçeklik (Virtual reality), bilgisayarlar tarafından simüle edilen ortamlara denir. Çoğu sanal gerçeklik ortamı bir bilgisayar ekranı yoluyla edinilen görsel tecrübelerden ibarettir. Bunun yanında bazı ortamlar duyma, hareket gibi başka duyulardan da yararlanır. 3 boyutlu sanal gerçeklik uygulamalarında rol oynama sıkça karşılaşılan durumlardır. Rol oynama, öğrencilerin başka bir kimliğe bürünerek verilen bir çerçeve senaryo dahilinde kendilerini ifade etmelerini sağlar. 3 boyutlu sanal gerçekliğin yabancı dil eğitiminde yazma, okuma duyma, konuşma becerilerini geliştirme ve öğrencileri motive etme adına önemli avantajları vardır. Diğer önemli avantajıysa 3 boyutlu sanal gerçeklik uygulamalarının zaman ve mekandan bağımsız olarak, sınıf ve okul gerektirmeden öğretimin devam edebilmesidir. Eğitimde ve yabancı dil eğitiminde kullanılan 3 boyutlu sanal gerçeklik öğrencileri motive eder, zaman ve mekan kavramından bağımsız olarak öğrencilere eğitim imkanı sunar. Yapısalcı yaklaşımın desteklediği 3 boyutlu sanal gerçeklik öğrencilere kendi avatarlarını oluşturma imkanı sunarak onları bilgiyi tüketen değil üreten bireyler olmaları için imkanlar sunuyor. 3 boyutlu sanal gerçeklik imkanı sunan bilgisayar oyunları, similasyonlar, video oyunları öğrencilerin assosyalleşmeden birbirleriyle iletişim kurmalarına imkan vererek yabancı dil öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı, 3 boyutlu sanal gerçeklik uygulamalarının yabancı dil öğretimine potansiyel etkisini ve animasyonların sınıf içi ve web tabanlı uzaktan eğitim süreçlerinde nasıl etkin bir şekilde kullanıldıkları incelenmiştir. Bu kapsamda alan yazın taramasında var olan çalışmalar incelenmiş olup 3 boyutlu sanal gerçekliğin öğrencilerin hedef dilde iletişim becerilerini geliştirirken aynı zamanda kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlayarak öğrencilerin sosyalleşmesine olanak tanıdığı görülmüştür. Bununla birlikte, 3 boyutlu sanal gerçekliğin yabancı dil öğretiminde de kullanılması ile birlikte farklı zeka tiplerine hitap etme avantajıyla dil becerilerini geliştirmek ve öğrencileri motive etmek gibi olumlu sonuçlara ulaşılmıştır.
Başlıklar Arttırılmış Gerçeklik
Inet-Bildiri
Dosya  479.07 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC