20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkMeslek Lisesi öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nilgün Tosun
Org: Trakya Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nilgunt_AT_hotmail.com
Anahtar Kelimelerİnternet, sosyal ağ, lise öğrencileri
ÖzetMESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ YORDANMASI Internete bağlanmanın masaüstü bilgisayardan akıllı telefona kadar çok sayıda cihazla yapılabiliyor olmasının yanı sıra, bu cihazlara sahip olmanın kolaylaşması, internet kullanıcı sayısını da gün geçtikçe artırmaktadır. Alış veriş, bankacılık işlemleri, haberleşme, eğitim alma/verme, e-devlet işlemleri, randevu alma, rezervasyon yapma, internetin kullanıcılara sunduğu olanaklardan sadece bir kaçıdır. Internetin kullanıcılara sunduğu çok sayıda olanaktan biri de sosyal ağ üyeliğidir. Sosyal ağlar, bireylerin internet ortamında bir araya gelerek yazı, resim, fotoğraf ve video paylaşımları yapabilmesini sağlayan etkileşimli platformlardır. Bireyler, çeşitli nedenlerle bir ya da birden çok sosyal ağa üye olabilirler. Üyeler sosyal ağları eski arkadaşları bulma, bilgi alış verişi, grup kurma, iş arama, sohbet etme, her türlü bilgiyi paylaşma, paylaşımlar hakkında yorum yazma, reklam yapma, eğitim alma ve eğitim verme, oyun oynama gibi farklı ve çeşitli amaçlarla kullanmaktadır. Günümüzde Facebook, Twitter, Instagram, Vine, Whatsapp gibi onlarca sosyal ağın milyonlarca kullanıcısı bulunmaktadır. Sosyal ağ sayısının dolayısıyla kullanıcı sayısının son yıllarda artış göstermesi, bu platformların önemini de artırmıştır. Çünkü, doğru amaçlarla kullanıldığında, bazen tepki gösterilen ya da olumsuz olduğu düşünülen internet araçları, avantaja dönüştürülebilir. Özellikle gençlerin çokça üye olduğu sosyal ağların daha etkin ve doğru kullanılmasını sağlamak, sosyal ağların bazı olumsuz yansımalarının en aza indirgenmesine yardımcı olabilir. Bu amaçla, gençlerin hangi sosyal ağları, ne amaçla, ne zaman, nerede, nasıl kullandığını, sosyal ağların kendileri için önemini ve sağladığı yararları hakkındaki düşüncelerini belirlemek, hem mevcut sorunların ortaya konmasında hem de gençlerin yönlendirilmesinde etkili olacaktır. Konuyla ilgili olarak alan yazına bakıldığında, meslek lisesi öğrencileri arasında yapılmış çalışma sayısının yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Bu nedenle araştırmada meslek lisesi öğrencileri ile çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilecek verilere göre, öğrencilerin sosyal ağları kullanma durum ve alışkanlıklarını ortaya koymak, olası olumsuz alışkanlıkları en aza indirmek, sosyal ağların daha yararlı ve etkili kullanımı konusunda öğrencileri yönlendirmek mümkün olabilecektir. Bu çalışma, nicel ve nitel verilerin toplandığı karma bir veri toplama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemi, Kırklareli il merkezindeki bir meslek lisesinin 520 öğrencisinden meydana gelmektedir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen 15 adet çoktan seçmeli ve 2 adet açık uçlu sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Bu sorularla öğrencilerin sosyal ağ kullanma durum ve alışkanlıkları; cinsiyet, sınıf, anne ve babanın eğitim ve çalışma durumu değişkenleri açısından yordanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS istatistik programıyla analiz edilerek, sonuçlar yorumlanmıştır. BU BİR BİLDİRİ ÖNERİSİDİR.
Başlıklar Inet-Bildiri
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC