20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkHukuk Eğitiminde Bilişim Dersi için bir Öneri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Su Sonkan
Org: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Country: TR
E-mail: susonkan_AT_yahoo.com
Anahtar KelimelerHukuk Eğitimi, Transdisipliner, Bilişim Hukuku, Genel Ağ, Sertifika Programları
ÖzetHukuk Eğitiminde Bilişim Hukukuna İtiraz: Hukuk Fakültelerinde Transdisipliner Bir Genel Ağ Dersi Bu yazı, Türkiye'de hukuk eğitim-öğretiminde karşı karşıya kalınan bir tuhaflık hakkındadır. Ücretli Bilişim Hukuku sertifika programlarının zaman içerisinde istikrarlı bir devamlılığa kavuştukları gözlemlenmektedir. Diğer yandan, hukuk fakültelerinde yüksek öğrenim görmekte olan öğrenciler ve yeni mezun hukukçular, çoğunlukla genel ağın kapsadığı meseleler üzerine muhakemeyi sürdüremeyecek durumdadırlar. Bu durumun nedeni, hukuk fakültelerinin lisans programlarında transdisipliner bir kavrayış ile oluşturulmuş, genel ağın doğasını ve kavramlarını açıklayıcı spesifik bir dersin bulunmayışıdır. Kariyer pazarının bir ürünü olarak Bilişim Hukuku sertifika programları, sundukları ücret karşılığı eğitim ile bu yokluktan istifade eden programlardır. -Bu bir Bildiri öneridir.-
Başlıklar Bilgi/medya okuryazarlığı, sayısal bölünme yelpazesi
Inet-Bildiri
İnternetin Yasal Boyutları
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya  293.12 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC