20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkYeni Medya Kullanıcıları ile Geleneksel Tüketiciler Arasındaki Farklar
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Tuna Uslu
Org: Gedik University
Country: TR
E-mail: tunauslu_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Duygu Çubuk
Org: Beykent University
Country: TR
E-mail: duygucubuk_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Esra İşbilen
Org: Gedik University
Country: TR
E-mail: esra.isbilen_AT_gedik.edu.tr
Anahtar Kelimeleryeni medya, bütünleşmiş pazarlama, öz yeterlilik, endişe, internete yakınlık, teknolojik stres
Özetİnternet, iletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişimi, içinde bulunduğumuz bu sürecin gelecekte bir geçiş dönemi olarak vurgulanmasında önemli bir rol oynayabilir. Geleneksel pazarlama biçimleri yerlerini sosyal medya benzeri yeni iletişim teknolojilerine bırakırken bu bağlamda oluşan bu aracılar, daha bütüncül ama aynı zamanda yüz yüze iletişime alternatif oluşturabilecek biçimde doğrudan tüketici ile markayı karşı karşıya getirebilme yeteneğine sahip olabilmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde, birebir pazarlama yöntemleri ve yüz yüze satış temsilciliği ile kişisel satışa yönelim, günümüzün yükselen trendi marka yönetimi bu doğrultuda çevrimiçi medya planlama kavramı ve stratejileriyle yer değiştirme eğilimindedir. Bu eğilimin hangi yönde ve kanallardan olduğunu saptayabilmek, internetin ve alternatif medyanın yüz yüze iletişime ne ölçüde ikame edebileceğini bulabilmek ve tüketici memnuniyetini hangi pazarlama yönteminin arttırdığını saptamak bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Ancak bu yaklaşıma karşın, yeni tüketici kimliği ve tüketicilerin tutumu henüz bilinmemektedir. Bu bağlamda bu araştırma, tesadüfi örneklem yoluyla seçilen yaklaşık 300 anket katılımcısının (tüketicinin) verileri ve bu verilerin SPSS aracılığıyla istatistiksel analizden geçirilmesi üzerine inşa edilmiştir. Bu araştırma, Türkiye’de geleneksel pazarlama yöntemleri ve yeni iletişim teknolojilerini kullanan pazarlama yöntemleri arasındaki ilişkiyi tüketici tutumları açısından görmeyi hedeflemektedir.
Başlıklar Bilgi/medya okuryazarlığı, sayısal bölünme yelpazesi
Inet-Bildiri
Yeni Medya
Dosya  85.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC