20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBilgi Toplumu Yolunda Okul Kütüphanelerinin Durumu: Gaziantep Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Erkan Özdemir
Org: Ankara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: erkanozdemir06_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerOkul Kütüphanesi, Bilgi Toplumu, Eğitim
ÖzetOkul kütüphaneleri, eğitim sisteminin vazgeçilmez bir parçası olmasına rağmen sistem içerisinde hak ettiği yeri bulamamıştır. Bu durum, çocukların okuma alışkanlığı kazanımlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Her okula bir kütüphane ve her kütüphaneye en az bir kütüphaneci sloganıyla hazırlanan bu bildirinin amacı, okul kütüphanelerindeki mevcut durumun ortaya konulması ve yapılması gereken iyileştirme çalışmalarına zemin hazırlanmasıdır. Bu çalışmada, okul kütüphanelerinin Gaziantep ilindeki mevcut durumu, özel okullar baz alınarak incelenmiştir.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-kütüphanecilik, Enformasyon Kaynakları, indeksleme
Inet-Bildiri
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya  591.43 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC