20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkFATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Alper Dursun
Org: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aalperdursun_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: İsmail Kırbaş
Org: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ismailkirbas_AT_mehmetakif.edu.tr

Yazar 3
Name: Mehmet Erkan Yüksel
Org: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: TR
E-mail: erkanyuksel_AT_mehmetakif.edu.tr
Anahtar KelimelerBilgi ve İletişim Teknolojileri, Elektronik İçerik, İnternet, Etkileşimli Öğrenme, Hayat Boyu Öğrenme, Bilgisayar, Etkileşimli Tahta.
ÖzetFırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi; eğitim-öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak, bilgi toplumu yaratmak, eğitimde bilişim teknolojilerini (BT) yararlı kılarak ülkedeki bilişim kalitesini artırmak amacıyla 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiştir. Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi, Kalkınma Planları, MEB Stratejik Planı ve BT Politika Raporu’nda bulunan hedefler ışığında 2013 yılı sonuna kadar Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim kademesi okullarındaki bütün dersliklere BT araçları sağlanarak, BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Fakat, projenin öngörülen bitiş tarihi ve bütçesi dikkate alındığında, FATİH projesinin büyük bir bölümünün tamamlanamadığı görülmektedir. Buradan hareketle, çalışmamızda; FATİH projesinin ön görülen süre içerisinde tamamlanamamasındaki temel etkenler ve uygulamada karşılaşılan problemler ele alınmış, proje kapsamında yapılan çalışmalar incelenerek zorluklar tespit edilmiştir.
Başlıklar E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Inet-Bildiri
Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya  347.09 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC