20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBulut Bilişim ve Ulus Devlet
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Yenal Arslan
Org: Devlet Malzeme Ofisi
Country: TR
E-mail: yenal.arslan_AT_dmo.gov.tr

Yazar 2
Name: Yagup Macit
Org: Havelsan A.Ş.
Country: TR
E-mail: ymacit_AT_havelsan.com.tr

Yazar 3
Name: İzzet Gökhan Özbilgin
Org: ISACA İstanbul Chapter
Country: TR
E-mail: gokhan.ozbilgin_AT_isaca-istanbul.org
Anahtar KelimelerBulut Bilişim, Ulus Devlet, Ulusal Bulut, Kamu Bulutu
ÖzetBulut Bilişim, istemciler için evrensel erişim, sunulan hizmetler için yerden bağımsızlık özelliklerini barındırmaktadır. İstemcilerin küresel ölçekte yerden bağımsız olmaları herkes için bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. Ancak, ulus devletler çağında, hizmetler ve bunlarla ilişkin verilerin küresel ölçekte yerden bağımsız olması çağcıl bir zıtlığı içerisinde barındırmaktadır. Egemenlik iddiasında olan bir devlete ait verilerin yine egemenlik iddiasında olan bir başka devletin yasal denetimi altında olan sistemlerde barındırılması, bulut bilişimin küresel kimliği ile örtüşmemektedir. Bu karşıtlığın çözümü için, ulus devletler sınırlara göre davranan ulusal bulut çözümlerine yönelmektedir. Asıl çözüm için, bulut bilişimin tüm ulus devletleri eşit gören bir konuma yükselmesi gerekiyor. Bu incelemede, bulut bilişimin gelişimi karşısında ulus devletin hizmet sunumu ve egemenlik zayıflaması değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Başlıklar İnternetin Yasal Boyutları
Dosya  633.49 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC