21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkKayıtlı E-Posta Kullanım Sürecinde Ortaya Çıkabilecek Bazı Hukuki Durumlar
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Umut Köse
Org: Afyonkarahisar Barosu
Country: TR
E-mail: umuthukuk03_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Utku Köse
Org: Uşak Üniversitesi
Country: TR
E-mail: utku.kose_AT_usak.edu.tr
Diğer Yazar(lar)utkukose_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelere-posta, kayıtlı e-posta, elektronik iletişim, bilişim hukuku, internet
ÖzetBu çalışmanın amacı, Kayıtlı E-Posta kavramına temel düzeyde değinerek, okuyucunun söz konusu yaklaşım konusunda yeter düzeyde fikir sahibi olmasını sağlamak ve bazı örnek durumlardan yola çıkarak, olası yanlış ya da art niyetli kullanımlar neticesinde oluşacak problemlere hukuki bağlamda çözümlerin nasıl getirilebileceğine dair bilgiler sunmaktır. Bu doğrultuda çalışmanın, okuyucularda Kayıtlı E-Posta kavramı ve sistemi hakkında ve bu sistemin kullanım sürecinde ortaya çıkabilecek olumsuz hukuki durumlarda ne gibi yaklaşımlarda bulunulabileceğine ilişkin bir farkındalık yaratacağı düşünülmektedir.
Başlıklar Inet-Bildiri
İnternetin Yasal Boyutları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC