21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkSosyal Medya Ortamlarindan Veri Toplanmasi ve Etik
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mutlu Binark
Org: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: TR
E-mail: binark_AT_hacettepe.edu.tr

Yazar 2
Name: Haydar Yalçın
Org: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Country: TR
E-mail: haydar.yalcin_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Şule Karataş
Org: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: TR
E-mail: skaratas89_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Tuğrul Çomu
Org: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: TR
E-mail: tugrul.comu_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)+90 555 305 1126
Anahtar Kelimelerveri, veri politikası, sosyal medya
ÖzetSosyal Medya Ortamlarindan Veri Toplanmasi ve Etik Son zamanlarda Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarında sosyal medya ortamları üzerine yapılan araştırmalar, özellikle bu ortamlardan kullanıcıların arayüzeydeki içerik üretimlerinin çeşitli uygulamalarla toplanmakta, veriler çeşitli şekillerde haritalanmakta, nitel veya nicel yöntemlerle analiz edilmektedir. Sosyal medya ortamlarında araştırma etiği konusu üzerine başta Association of Internet Researchers’ın, İskandinav ülkelerindeki Etik Kurulların çeşitli çalışma ve önerileri bulunmaktadır. Son yıllarda gelişen ve Türkiye’de de uygulamaları görülen veri haberciliği olgusu da, yine İnternet ortamındaki özellikle açık verilerden ve bağlı verilerden faydalanılarak yapılmaktadır. Tüm bu araştırmalarda verinin toplanması ve kullanılmasında bazı etik sorunlar ortaya çıkmaktadır: “SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA TÜRKİYE'DE VERİ ETİĞİ POLİTİKASI: SOSYAL MEDYA ORTAMLARINDAN VERİ TOPLANMASI” adlı Hacettepe Üniversitesi BAP (9402 no’lu) destekli bu çalışma kapsamında, Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarında bir veri etiği politikasının olup olmadığı, sosyal medya uygulamalarından verinin toplanması konusunda ele alınmaktadır. Çalışmada sosyal medya ortamlarında veri toplanması ve veri etiği konusunda ilk olarak Türkiye’de konuyla ilgili kurumsal aktörlerin, konuyla ilgili uzmanların ve veri haberciliği üzerine sahada somut çalışmalar yapan STK’ların görüşleri derinlemesine görüşme tekniği ile derlenmiş olup, araştırmanın temel sorunları çerçevesinde tematik olarak analiz edilmektedir. Bu bildiri kapsamında araştırmanın ön bulgularının sunulması ile sosyal medya ortamlarında yapılan sosyal bilim araştırmalarında verilerin kullanılması için farklı ilkeler tartışmaya açılması planlanmaktadır.
Başlıklar Inet-Bildiri
Inet-Panel
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC