21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkYeni Medya Okuryazarlığını Anlamak: Sosyo-Kültürel Bir Çerçeve
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Aslıhan Ardıç Çobaner
Org: Mersin Üniversitesi
Country: TR
E-mail: acobaner_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Beste Gülgün
Org: Ankara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bgulgun1973_AT_yahoo.com
Diğer Yazar(lar)bgulgun1973_AT_yahoo.com
Anahtar KelimelerYeni Medya, Yeni Medya Okuryazarlığı, Tüketici, Üre-Tüketici-İşlevsel ve Fonksiyonel Medya Okuryazarlığı
Özetİnternet teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme gündelik hayatımızın tüm alanlarında yeni medyanın etkilerini çoğaltmıştır. Geleneksel gelişim çizgisinde klasik okuryazarlıktan (okuma-yazma ve anlama), görsel-işitsel okuryazarlığa ve dijital okuryazarlık ya da yeni medya okuryazarlığına doğru bir gelişme göstermiştir. Günümüzde yeni medya okuryazarlığı bir vatandaş olarak topluma katılımda önemli bir rol oynar hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı yeni medya okuryazarlığı konusundaki literatürü gözden geçirmek ve yeni medya kavramını anlamak adına yeni medyanın sosyo-kültürel özelliklerini içeren bir çerçeveyi ve bu çerçeveye daha sonra çeşitli yazarlar tarafından yapılan katkıları tartışmayı amaçlamaktadır.
Başlıklar Bilgi/medya okuryazarlığı, sayısal bölünme yelpazesi
Inet-Bildiri
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC