21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkSpor Haberciliği ve Twitter: Ulusal Spor Gazeteleri Üzerine Bir Araştırma
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Duygu Dumanlı Kürkçü
Org: İstanbul Arel Üniversitesi, İetişim Fakültesi
Country: TR
E-mail: duygukurkcu_AT_arel.edu.tr
Diğer Yazar(lar)duygu__dumanli_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerSpor Gazeteciliği, Sosyal Medya, Twitter, Sosyal Medyada Spor Haberciliği.
Özetİnternet, bilgiye hızlı bir biçimde ulaşma ve yayma konularında getirdiği avantajlar nedeniyle her alanda olduğu gibi habercilik açısından da önemli bir konuma sahiptir. Yeni medya sunduğu özelliklerle bireylerin haber alma ortamlarını da değiştirmektedir. Artık bireyler, geleneksel basın aracılığı ile haber takip etmenin yanı sıra gazetelerin internet sitelerinden ya da sosyal medya hesaplarından haberleri takip etmektedirler. Günümüzde birçok televizyon ve radyo kanalı, haber ajansları, dergiler, gazeteler gibi çeşitli haber organizasyonları okuyucu kitlesine güncel haberleri hızlı biçimde ulaştırabilmek için çeşitli sosyal medya ortamlarını kullanmaktadır. Sporun her dalına ilişkin haber yayını yapan basılı spor gazeteleri de haber yayma aracı olarak sosyal medyayı etkin biçimde kullanmaktadır. Sosyal medya ortamlarından Twitter, içeriklerin anlık olarak güncellenmesi nedeniyle gazeteler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı ulusal basılı spor gazetelerinin Twitter’ı haber yayma ortamı olarak kullanım şekillerini belirlemeye çalışmaktır.
Başlıklar Elektronik Yayıncılık ve Basın
Inet-Bildiri
Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkileri
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC