21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkEkran Çağı İnsanı ve Dijital Toplum
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Deniz Çalık
Org: Ankara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: dencalik_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Gülben Toker
Org: Muğla Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gulbentoker_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerEkran Çağı İnsanı, Simülasyon, Dijital Toplum, Dijital Gözetim, Yeni İletişim Teknolojileri
ÖzetMakale, dijital toplum bireyini ve onun değişen gerçeklik algısını eleştirel bir tarzda incelemektedir. Bu kapsamda görme odaklı ve enformasyonu görerek algılayan ekran çağı insanı ele alınmıştır. Kitle iletişim araçları ve yeni iletişim teknolojileri araçları ile görülmesi gerekenlerin medya aracılığıyla dijital toplum bireylerine aktarıldığı bu yeni süreçte, görme duyusunun zihinsel süreçlerinin eski önemini yitirdiği düşüncesi ile çalışma temellendirilmiştir. Dijital dünyada sunulan simülasyonların gerçek olarak algılanması, yeni bir gerçeklik algısının oluşumuna da zemin hazırlamaktadır. Bunun yanı sıra, ekran çağı insanının oluşturduğu dijital toplumda bireylerin, yeni tehlikelerle karşı karşıya kaldıkları da söylenebilmektedir. Yeni iletişim teknolojileri aracılığı ile ekran çağı insanları, kendi rızalarıyla dijital dünyada izler bırakmakta ve dijital gözetim tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu çalışma kapsamında; literatür araştırması yapılarak ekran çağı insanı, bu insanın oluşturduğu dijital toplum ve bu toplumun endişesi dijital gözetim kavramları tartışılmaktadır.
Başlıklar Arttırılmış Gerçeklik
Inet-Bildiri
Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkileri
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC