21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkToplumsal Hareketler - Yeni Medya Belgeseli - Etkileşimli Veritabanı Belgeseli
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ersan Ocak
Org: İD Bilkent Üniversitesi - newmedia_OpenLab
Country: TR
E-mail: ersanocak_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)ersan_AT_bilkent.edu.tr
Anahtar KelimelerToplumsal hareketler, yeni medya, belgesel, veritabanı film yapımı
ÖzetToplumsal Hareketler - Yeni Medya Belgeseli - Etkileşimli Veritabanı Belgeseli Tarihsel olarak, küreselleşme karşıtı toplumsal hareketler ile yeni medyanın gelişimi eşzamanlı gerçekleşti. Arap Baharı, Occupy Wall Street, Öfkeliler, Gezi Direnişi gibi son dönem yaşanan toplumsal hareketlerde ise yeni medya kurucu bir işleve sahipti. Tüm bu hareketler, yeni medya araçları ve uygulamaları sayesinde, küresel bir etki yarattı. Özellike bu son dönem toplumsal hareketlerde, merkezi bir örgütlenme dışında, enformel ağları kullanarak bir araya gelen ve heterojen nitelikler gösteren çokluklar, neredeyse bu direnişlerin her anını kayıt altına aldılar. Sanki, eylemciler bir yandan bu toplumsal hareketlerin çok katmanlı bir belgeseli için fotoğraf ve video kayıtları yapıyorlardı... Aynı süreçte, bir çok sinemacı bu toplumsal hareketlerin belgesellerini yapma arzusuyla doldu. Bu noktada, sinemacıların kendilerine sordukları en önemli soru, bu toplumsal hareketlerin belgesellerinin nasıl yapılabileceği, nasıl yapılması gerektiği sorusuydu. Bu seminerde, bu soruya verilebilecek cevaplardan birinin “yeni medya belgeselciliği” içinde “veritabanı belgeseli” olduğu ortaya konacaktır. Veritabanı belgeselinin, tüm yeni medya belgesel türleri gibi etkileşimli olmasının yanı sıra, katılıma ve birlikte üretime açık olma niteliklerinin bu toplumsal hareketleri anlamakta bize yardımcı olacağı iddiası tartışılacak ve eleştirel biçimde sorgulancaktır. Seminer akışı: 1. Giriş: Toplumsal Hareketler - Yeni Medya İlişkisi 2. Yeni Medya Belgeseli Nedir? 3. Veritabanı Belgeselleri 4. Örnekler Üzerinden Veritabanı Belgeseli Tartışması 4.1. Örnek 1: Devrimin Fİlmini Çekmek 4.2. Örnek 2: Mısır'da 18 Gün 4.3. Örnek 3: Bak.ma - Toplumsal Mücadeleler Medya Arşivi 5. Veritabanı Belgesellerinde Teknik ve Montaj Düşüncesi Bu bir seminer önerisidir.
Başlıklar Inet-Seminer
İnternet ve Sanat
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC