21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkRaspberry Pi ile Süper Bilgisayar yapımı
Yazar(lar) Yazar 1
Name: M Akçay
Org: DPU
Country: TR
E-mail: makcay26_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: T Orak
Org: DPU
Country: TR
E-mail:
Diğer Yazar(lar)muammer.akcay_AT_dpu.edu.tr
Anahtar KelimelerRaspberry pi, beowulf cluster, linux, hpc.
ÖzetÖzet: Raspberry pi kullanarak yapılan süper bilgisayarlar esnek oldukları için bu konudaki çalışmalara ilgi artmaktadır. Bu sayede süper bilgisayar kullanımı için ayrılan kaynaklar kullanıcıların kendilerinin oluşturdukları bilgisayarlar ile yapılabilir. Temel olarak Beowulf küme (Cluster) yapısını kullanılmaktadır. Cluster yapısıyla kullanılan raspberry pi kartları kaynaklarını ortak kullanarak hesaplama yapmaktadır. Linux işletim sistemi alt yapıda kullanıldı. Bunun iki sebebi var; 1) Dünyadaki en hızlı 500 bilgisayarın 499'u linux tabanlı 2) Linux işletim sisteminin esnek ve raspberry pi ile beraberinde gelmesi. Bu çalışmada raspberry pi ile süper bilgisayar yapımı tecrübelerimiz aktarılacaktır. Abstract: The supercomputer made by using Raspberry p is increasing interest in working on this issue because they are flexible. This enables the computer resources are allocated for the use of users they have created themselves supercomputers. Basically Beowulf cluster (Cluster) structure is used. Cluster of rasberry pi cards are used to make calculations using the structure of public resources. Linux operating system was used in the substructure. There are two reasons for this; 1) the world's fastest 500 computers, 499 linux based 2) come in with flexible and rasberry pi of the Linux operating system. This work will be transferred to our experience with the raspberry pi-made supercomputers.
Başlıklar Açık Veri, Büyük Veri, Açık Devlet
Hesaplama ve Tarama motorları
Inet-Bildiri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC