21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkE-Demokrasi: Yeni Nesil Doğrudan Demokrasi ve Türkiye’deki Uygulanabilirliği
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Umut Can Çabuk
Org: Erzincan University
Country: TR
E-mail: ucabuk_AT_erzincan.edu.tr

Yazar 2
Name: Abdullah Çavdar
Org: Erzincan University
Country: TR
E-mail: acavdar_AT_erzincan.edu.tr

Yazar 3
Name: Eyyüp Demir
Org: Erzincan University
Country: TR
E-mail: eyupdemir_AT_erzincan.edu.tr
Diğer Yazar(lar)umutcancabuk_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerE-Devlet, E-Demokrasi, E-İmza, Elektronik ve çevrimiçi oylama.
Özet21. yüzyılda internetin hızla yaygınlaşması tüm bireyleri potansiyel birer internet kullanıcısı haline getirmiştir. Bununla beraber sayısal teknolojideki gelişimle birlikte internet çeşitli kamu hizmetlerini sunmak için uygun, hatta ideal bir platform olmuştur. Böylece tüm Dünya’da pek çok kamu hizmeti vatandaşlara internet üzerinden verilmiştir. Ancak seçimler ve oylamalar gibi bazı kritik uygulamalar altyapı yetersizliği, güvenlik ve gizlilik çekinceleri nedeniyle henüz internete taşınabilmiş değildir. Bu çalışmamızda seçim ve oylamaların internet üzerinden gerçekleştirildiği bir e-demokrasi modeli ortaya konmuş; bu modelin avantajları ile dezavantajları araştırılmış, dünyadaki ve Türkiye’deki örnek uygulamalar incelenmiş, bazı problemlere çözümler önerilmiş ve internetin doğrudan demokrasiye olası katkıları tartışılmıştır. Öne sürdüğümüz bu modelde, bir kanun veya düzenleme önerisi olan herhangi bir vatandaş, çevrimiçi olarak zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde imza kampanyası başlatabilecektir. Yeterli destek gören kampanyalar, genel veya yerel yönetimlerin de onayıyla kabul edilebilecek veya halk oylamasına sunulabilecektir. Böylece teknoloji sayesinde halk yönetime daha etkin bir şekilde katılacak ve demokrasinin özü olan doğrudan demokrasiye geçiş sağlanacaktır.
Başlıklar Açık Veri, Büyük Veri, Açık Devlet
Bilgi Toplumu
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Dünya ve Türkiye Deneyimleri
Elektronik ve Mobil İmza
Inet-Bildiri
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC