21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkAraştırma Verisinin Yönetimi ve Etik
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Haydar Yalçın
Org: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tugrul.comu_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)+90 555 305 1126, haydar.yalcin_AT_gmail.com
Anahtar Kelimeleraraştırma verisi, avy, etik
ÖzetBu çalışmada bilimsel araştırmaların temel yapı taşı ve araştırma bulgularını desteklemek için kullanılan kayıtların (sayısal ve metin veriler, görüntü ve ses kayıtları, vd.) yönetiminde göz önünde bulundurulması gerekenler, etik ilkeler bağlamında ele alınacaktır. Araştırma verisinin yönetimi (AVY) için kullanılan çözümler (bireysel ve kurumsal ölçek), hem yazılım hem de politika bakımından ele alınacak, akademisyenler, araştırmacılar ve fon sağlayan kuruluşlara yönelik öneriler sunulacaktır. AVY için Avrupa Birliği başta olmak üzere çok sayıda ülkenin politika geliştirme çabaları olduğu görülmektedir. Bu politikaların daha çok araştırma verisinin uzun dönemli korunmasını ve yeniden kullanımını mümkün kılmayı hedeflediği görülürken bu düzenlemelerin yanı sıra verinin yeniden kullanımını düzenleyen ve daha çok kullanımın etik boyutunu ne düzenlediği incelenecektir. Bilimsel iletişim sürecinde ortaya çıkan bilimsel yayınlarda kullanılan ham verinin gerek yeniden kullanımı gerekse de üçüncü şahıslar tarafından kullanımının düzenlenmesi ve bunun politika metinlerine yansıtılması kuşkusuz bilimin tekrarlanabilirlik özelliğini desteklerken, aynı verinin yeniden üretilmesi için yeniden çaba harcanmasının da önüne geçecektir. Bu bildiri kapsamında, laboratuvar notları, ilk analizler, makale taslakları, araştırma planları, hakem değerlendirmeleri, kişisel yazışmalar veya fiziksel nesneler AVY işleminin dışında mı tutulmalı? Yoksa bu tür verilerin kullanımı yalnızca bireysel ölçekle mi sınırlandırılmalı? vb. gibi sorulara yönelik cevaplar aranacaktır.
Başlıklar Inet-Bildiri
Inet-Panel
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC