21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkBilgi Sistemleri Literatüründe 1996-2015 Arası Kullanılan Anahtar Kelimelerin Analizi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İnanç Kabasakal
Org: Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Country: TR
E-mail: inanc.kabasakal_AT_ege.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerBilgi Sistemleri, Meta Analizi, Web Otomasyon Araçları
ÖzetBilgi Sistemleri Çalışmalarında Değişen Temalar: 1996-2015 Arası Kullanılan Anahtar Kelimeler Üzerine Bir İnceleme Internet ve bilgi teknolojilerinde kaydedilen hızlı gelişim, birlikte birçok alanda olduğu gibi Bilgi Sistemleri alanındaki çalışmalarda da problemlerin ve yöntemlerin gelişmesine ve yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, Bilgi Sistemleri alanındaki akademik çalışmalarda anahtar kelimelerin kullanım sıklığı yıllara göre değerlendirilerek son yıllarda kullanım sıklığı artan kavramların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Bilgi Sistemleri alanında etki faktörü ve yayınlandığı veri tabanlarına erişim olanakları göz önünde tutularak belirlenen 29 akademik dergiye ilişkin makale ve anahtar kelime verisi toplanmıştır. Verilerin toplanması sürecinde akademik veri tabanlarından erişmek üzere Selenium otomasyon aracından yararlanılarak geliştirilen bir masaüstü uygulamasından yararlanılmıştır. 1996-2015 arası süre zarfında birinci ve ikinci on yıllık dönemler itibariyle makalelerde toplam kullanım adedi en çok değişen anahtar kelimeler belirlenmiş, alana ilişkin akademik çalışmalarda yaygınlaşan konu ve kavramlar ortaya konulmuştur.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi
Inet-Bildiri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC