21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkTürkiye’de Aktif İnternet Kullanım Eğilimleri: 2004-2014 Dönemi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ersin Kara
Org: ODTU
Country: TR
E-mail: ekara_AT_metu.edu.tr

Yazar 2
Name: Sezin Eşfer
Org: ODTU
Country: TR
E-mail: esfer_AT_metu.edu.tr

Yazar 3
Name: Kürşat Çağıltay
Org: ODTU
Country: TR
E-mail: kursat_AT_metu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)sesfer_AT_gmail.com, ekara_AT_metu.edu.tr
Anahtar Kelimelerİnternet kullanımı, aktif İnternet kullanımı, İnternet eğilimleri, dijital uçurum, dijital eşitsizlik
Özetİnternet tüm dünyayı şekillendirmeye devam ederken, Türkiye de bu değişimden ve yarattığı özgün İnternet kullanım biçimlerinden diğer ülkeler gibi etkilenmektedir. Aynı zamanda Türkiye’nin kültürel, sosyal, ekonomik ve politik yapısı da İnternet kullanımı üzerinde etki yaratmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) İnternet kullanımına yönelik Hane halkı Bilişim Teknolojileri kullanım anketinden toplanılan veriler ülkemizde İnternet kullanımının yıllar içinde değişimini gösterebilecek en önemli bilgi kaynağıdır. Bu verilerin ışığında, mevcut çalışmada 2004-2014 yılları arasında yaş, cinsiyet ve eğitim durumu değişkenleri ile aktif İnternet kullanımına yönelik eğilimleri tespit edebilmek için betimsel istatistik yöntemlerini kullanarak kritik yıllar tespit edilmiş ve değişkenler birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçları ülkemizde aktif İnternet kullanımını hem ayrıntılı hem de bütünsel açıdan incelemeye olanak sağlaması açısından önemlidir.
Başlıklar Inet-Bildiri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC