21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkMüşterek Veri Sorunsalı
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Aslı Telli Aydemir
Org: Alternatif Bilişim
Country: TR
E-mail: tugrul.comu_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)+90 555 305 1126, telli.asli_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerözgür veri, açık veri, müşterek veri
ÖzetGarrett Hardin bizi, "Müştereklerin Trajedisi" kavramıyla tanıştırdığında[1] (2001), henüz dünya nüfusun aşırı değerlere ulaşmadan optimize edilebileceği (sürdürülebilir ve yönetilebilir sınırda tutulabileceği) günlerdeydik. Hatta aynı başlıklı ekonomik kuram ortaya atıldığında (1968), öz-varlık ve öz-bilincin devam edebilmesinin yolunun, üretim/tüketim dengesini yereldeki ağlarla ortaklaşa kurmak olduğunu tartışabilir konumdaydık. 2000'li yıllar sonrasındaysa, insani ve ekolojik tahribatların ciddi boyutlara ulaştığı günler yaşamaktayız. Bilgi ekonomisinin patlayıp, veri taşmalarının sarhoşluk yarattığı günümüzde, öncelikle Benkler'ın "müşterek kaynaklı hasım üretimine" (commons-based peer production) örnek olarak gösterdiği özgür ve açık kaynaklı yazılım ve açık-kaynaklı donanım literatürüne başvurulabilir. Bunun için öncelikle kaynağın kendisine, ne kadar bağımlı olduğuna ve bu özellikleri koruyacak ya da iyileştirecek koşulları üretecek bir topluluk olup olmadığına bakmak gerekir[2]. Bu topluluk aşırı kullanım ve fazla tüketimi önlemek adına esnek yönetim prensiplerini ortaya koyar. Bu çalışma, yukarıdaki tabloyu şu ana eksende özetlemeyi amaçlamaktadır: 1. Açık veri müştereklerinin ana unsurları baştan itibaren ortak kararlaştırılmalıdır. 2. Etik, liyakat, emeğe saygı gibi üretimin ve birlikte yaşarlığın merkezindeki kavramların sağlanması koşuluyla yaratıcı boyuta geçmek mümkün olacaktır. Bu çalışma, bu özetin ardından şu temel sorular üzerinden "müşterek verinin geleceği"ne dair tartışmaları serimleyecektir: 1. Çok paydaşlı yönetişim politikalarına alternatif özyönetim/mikro-düzenlemeler aracılığıyla ortak veri protokolleri sağlanabilir mi? 2. Kooperatif / ortaklaşma zeminlerinden ilerleyen güncel örnekler, deneyimler nelerdir? [1] http://www.garretthardinsociety.org/articles_pdf/tragedy_of_the_commons.pdf , (Erişim: 16 Ağustos 2016) [2] http://www.onthecommons.org/magazine/elinor-ostroms-8-principles-managing-commmons (Erişim: 16 Ağustos 2016)
Başlıklar Inet-Bildiri
Inet-Panel
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC