21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkSosyal Medya ve Sağlık Paneli
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Adil Alpkoçak
Org: Dokuz Eylul University, TurkMIA
Country: TR
E-mail: alpkocak_AT_ceng.deu.edu.tr

Yazar 2
Name: Afsun Ezel Esatoğlu
Org: Ankara University
Country: TR
E-mail: A.Ezel.Esatoglu_AT_health.ankara.edu.tr

Yazar 3
Name: Mahir Ülgü
Org: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
Country: TR
E-mail: mahirulgu_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Yeşim Aydın Son
Org: ODTÜ Enformatik Enstitüsü
Country: TR
E-mail: yesim_AT_metu.edu.tr

Yazar 5
Name: Burkay Genç
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: burkaygenc_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerSosyal Medya ve Sağlık
ÖzetSosyal Medya araçlarının hızlı artışı, sağlık hizmetlerininin hizmetlerin planlanmasından sunuma kadar birçok alanı yakından ilgilendirmektedir. Bu popüler konu sağlık endüstrisi, akademi ve Sağlık Bakanlığından katılımcılar ile tartışılacaktır. Panele katılmayı kabul edenler: Doç.Dr.Adil ALPKOÇAK, Dokuz Eylül Üniversitesi / TürkMIA YK Üyesi Prof.Dr.Afsun Ezel Esatoğlu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bil. Fakültesi Dekanı Dr. Mahir Ülgü, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Doç.Dr.Yeşim Aydın Son, ODTÜ Enformatik Enstitüsü / TürkMIA YK Üyesi Yard.Doç.Dr.Burkay Genç, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etüdleri Enstitüsü
Başlıklar Inet-Panel
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC