21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkTürkiye'de Veri Okuryazarlığını (VO) Tanımlamak
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Pınar Dağ
Org: Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği
Country: TR
E-mail: tugrul.comu_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Kubilay Öztürk
Org: Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği
Country: TR
E-mail: tugrul.comu_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)+90 555 305 1126, pinar.dag_AT_dagmedya.com
Anahtar Kelimelerveri okuryazarlığı, açık veri politikası, ulusal açık veri endeksi
ÖzetBilgiye erişimin önündeki engellerin teknik ve hukuksal yönden iyileştirilme çabaları; devletlerin, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin veri tabanlarına hızlı erişim; bilginin niteliğinin yükselmesine, bir sorunun çözülmesine yönelik etkide daha fazla olanak sağlayabilmekte. Başta Open Knowledge Foundation[1] ve School of Data[2] olmak üzere pek çok kurum, verinin teknik ve hukuksal yönden açıklığının ve erişilebilirliğinin yanı sıra; ham veriden değer yaratabilen toplumların ekonomik kalkınmaya, toplum sağlığına, eğitim kalitesine ve kamu yararına daha etkin fayda sağlayacakları görüşündedir. Bu bağlamda Veri Okuryazarlığı[3] (VO); gelişen toplumlarda hayat kalitesini olumlu yönde etkilediği üzerinde durmaktadır. Yani ‘Aritmetik Okuryazarlık ve Bilgi Okuryazarlığı’ (Numeracy&Information Literacy), veriyi kullanabilme ve analiz edebilme yeteneğinin önemine değinmektedir. School of Data’nın Defining Data Literacy[4] başlıklı yakın tarihte yaptığı üç bölümden oluşan araştırma dizisinde tanım, yöntem ve etki üzerinden Veri Okuryazarlığı’nı ele alarak Veri Okuryazarı'nın bilgiye, veriye farklı yollardan nasıl ulaşılacağını bilmesi gerektiğini, veriye soru sorabilme ve yanıt alabilme yeteğinin gelişmesini, veride spesifik çıktılar bulabilmenin öneminin kapsamını (bir hikaye, görselleştirme gibi), veriyi kişinin kendi kişisel çalışma alanı, hedefleri için kullanabileceği bir güce dönüştürmeyi başarabilmesine, veri ile çalışırken rahat olabilmesine ve temel istatistiksel analizleri yapabilmesi olarak sıralamaktadır. Tüm bu tanımlar ve maddeler kapsamında Veri Okuryazarlığı'nın gelişmesinde VO e-Eğitimlerinin katkısı ve gelişmesi de önemli yöntemler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Türkiye'de Veri Okuryazarlığı[5] başlığı ile ilk kez düzenlenen yaklaşık 400 kişinin katıldığı, 5 modül, 35 e-ders ve 22 videodan oluşan "veri , açık veri, veri gazeteciliği, veri analizi, yorumlanması, veri kazıma, veri temizleme ve veri görselleştirme" başlıkları kapsamında hazırlanan e-derslerin geri bildirim analiz verileri paylaşılarak, müfredatın katılımcıların veri ile olan ilişkilerine etkilerine değinilecektir. 2017 yılında hayata geçirilmesi hedeflenen Global Open Data Index[6] (Küresel Açık Veri Endeks)'in Türkiye için modellenecek olan Ulusal Açık Veri Endeksi'nin açık devlet- açık veri-açık yönetim üçlüsünde bölgesel olarak yaratacağı olanaklar üzerinde durulacaktır. [1] "Open Knowledge: Home." 2009. 16.08.2016 [2] "School of Data - Evidence is Power." 2012. 16.08. 2016 [3] "Veri okuryazarlığı nasıl olur, neden gerekli? – Açık Veri ve Veri ..." 2016. 16.08. 2016 [4] "Research Results Part 1: Defining Data Literacy | School of Data ..." 2016. 16.08. 2016 [5] "Veri Okuryazarlığı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilecek Çevrim içi ..." 2016. 16.08.2016 [6] "Open government data around the world, right now. | Global Open ..." 2013. 16 Aug. 2016
Başlıklar Inet-Bildiri
Inet-Panel
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC