21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkTürkiye’deki Üniversitelerin Mobil Uygulamalarının İncelenmesi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emrah Aydemir
Org: Ahi Evran Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aydemir.emrah23_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)aydemir.emrah23_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerÜniversiteler, Mobil Uygulamalar, Mobil Uygulama Kullanımı
ÖzetGünümüzün vazgeçilmez unsuru haline gelen mobil uygulamaların Türkiye’deki üniversiteler tarafından hangi oranda kullanıldığını araştırmak amaçlı bu çalışma yapılmıştır. Verilerin toplanmasında 181 üniversitenin Ekim 2016 ayı içerisinde Google Andorid ve Apple iOS marketlerinde üniversite paydaşlarına hizmet sunan her tür uygulamanın adı, açıklaması, son güncelleme tarihi, yükleyen sayısı ve yıldız sayısı gibi bilgileri elde edilmiştir. Üniversitelerin bu uygulamaları birbirleriyle nicel olarak karşılaştırılmış ve tablolar halinde sunulmuştur. Yapılan inceleme ve karşılaştırmalar sonrasında bir durum değerlendirmesi yapılmış ve her bir üniversitenin diğer üniversiteler arasında mobil uygulamalardan ne kadar yararlandığı ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın üniversitelere mobil pazardaki durumunu görmek ve değerlendirmek için fikir vereceği düşünülmektedir.
Başlıklar Inet-Bildiri
Inet-Kısabildiri
Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC