21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkKişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Uygulamaları
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Faruk Çayır
Org: Alternatif Bilişim Derneği
Country: TR
E-mail: farukcayir_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerKişisel Veriler, Özel Nitelikli Veri, Veri Sorumlusu, Özel Hayatın Gizliliği, Devlet Sırrı, Takma Adlı Veri, Veri Koruma Kurulu, 108 Sayılı Sözleşme, Coğrafi Veri Merkezi
ÖzetKişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi İle Kurulan Coğrafi Veri Merkezine İlişkin Değerlendirme Temel bir insan hakkı olan ifade özgürlüğü açısından kişisel verilerin korunması vazgeçilemeyecek bir haktır. Son yıllarda önemle bahsedilen ve AB ilerleme raporlarında her yıl bir eksiklik olarak belirtilen konulardan olan kişisel verilen korunması konusunda, Türkiye çeşitli aşamalar ve vesileler ile bu konuda düzenlemeler yapmış olsa da en son 24/03/2016 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 7 Nisan 2016 da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile koruma altına alınmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada da kişisel verilerin korunması konusu bir insan hakkı olarak ele alınacak ve kişilerin kendileri hakkında toplanan verilerin işlenmesi, değiştirilmesi, yayınlanması ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilecektir. Bu kanunun tasarısı Avrupa Konseyi anlaşmasına uygun olarak yapılmaya çalışıldığı belirtilse de kanuna ilişkin eleştiriler tükenmemiş, resmi devlet kurumlarının kişisel veriler konusunda devlet tekelinin devam etmesi yönündeki görüşleri artarak devam etmiştir. Aynı şekilde kişisel verilerin korunmasına yönelik uluslararası çalışmalar halen güncellenmeye devam etmektedir. AB Kişisel Veri Regülasyonu da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu TBMM’ de kabul edildiği günlerde yürürlüğe girmiştir. Bu aşamada Türkiye koşullarında kişisel verilerin nasıl korunabileceği, AİHM kararları ve AB deki yeni gelişmeler de dikkate alınarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki eksiklikler çalışmada irdelenecek ve öneriler getirilmeye çalışılacaktır.
Başlıklar Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
Inet-Bildiri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC