21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkTürkiyenin İnternet Altyapısı Bilgi Toplumıuna Hazır mı? Ne Yapılmalı?
Yazar(lar) Yazar 1
Name: M. Ufuk Çağlayan
Org: INETD
Country:
E-mail: caglayan_AT_boun.edu.tr

Yazar 2
Name: Rıdvan Uğurlu
Org: Telkoder
Country:
E-mail: ridvan.ugurlu_AT_telkoder.org.tr

Yazar 3
Name: Cem Çelebiler
Org: Tutk.net
Country:
E-mail: cem.celebiler_AT_turk.net

Yazar 4
Name: Füsun Sarp Nebil
Org: TID/turk-internet.com
Country:
E-mail: fusun.sarp.nebil_AT_gmail.com

Yazar 5
Name: İlker Tabak
Org: TBD
Country:
E-mail: ilkertabak_AT_bilisim.com.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimeler
ÖzetTürkiye İnternetin alytyapı sorıunları, özellikle fiber altyapısındaki sorunlar, bu panelde paydaşlarca tartışılacaktır
Başlıklar Bilgi Toplumu
Inet-Panel
İnternet Yönetişimi ve STK'lar
Telekomda Serbestleşme ve Düzenleyici Yapılar
Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC