21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkTürkiye’de Dijital Hikaye Anlatımında Güncel Tartışmalar
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Burcu Şimşek
Org: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: TR
E-mail: bsimsek03_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Şengül İnce
Org: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: TR
E-mail: ince.sengul_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Evren Sertalp
Org: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: TR
E-mail: evrensertalp_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)Şengül İnce
Anahtar Kelimelerdigital hikaye anlatımı, deneyim, demokrasi, etik, 3D
ÖzetTürkiye’de Dijital Hikaye Anlatımında Güncel Tartışmalar Panel Başkanı: Burcu Şimşek Dijital hikaye anlatımı, sağlıktan, kent çalışmalarına, eğitimden göç çalışmalarına, insan haklarından siyasete kadar akla gelebilecek her konuda kullanılabilecek bir yeni medya formudur. Bu form, kendi öznel deneyimlerini kendi sesleriyle anlatan ve hikayelerini 10-15 adet imaj kullanarak kendi sesleriyle birleştiren ve çeşitli ortamlarda dolaşıma girmesine izin veren katılımcılar tarafından 2-5 gün süren atölye ortamında hazırlanır. Hiçbir teknik bilginin önkoşul olmadığı sadece konusu hakkında anlatacakları olan katılımcıları biraraya getiren atölye süreci, çoğunlukla birbirlerini hiç tanımayan kolaylaştırıcı ekiple katılımcıları biraraya getirir ve Ontario öznel deneyimlerini söze dökmesi için cesaretlendirmeye çalışır. 2009 yılından beri Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde kolaylaştırıcı olarak görev alan Şimşek, İnce ve Sertalp bu panelde, dijital hikaye anlatımının Türkiye’deki uygulayıcıları olarak deneyimleri üstünden söylemsel demokrasi (Şimşek), etik sorular ve sorunlar (İnce) ve 3D teknolojilerin kullanımına (Sertalp) dair tartışmalar açmayı hedefliyorlar. Sesi önceleyen bir atölye çalışması olarak dijital hikaye anlatımı Doç. Dr. Burcu Şimşek Dijital hikaye anlatımı atölye süreci, kolaylaştırıcıların yürüttüğü ve katılımcıların kişisel deneyimlerinden bir kesiti dile getirdikleri ve bu kesiti görseller eşliğinde 3-5 dakikalık dijital bir form içinde kayıt altına aldıkları bir pratiktir. Bu pratiğin en temel aşaması olan hikaye çemberi, arkaik hikaye anlatma pratiklerinin izinden gidilerek, kısıtlı zamanda yeni medya teknolojileri yardımıyla biricik anlatıları zaman ve mekandan bağımsız kılar. Hikaye anlatma pratiklerinin, gündelik hayatın içinden gelen deneyimlerin politikayla ilişkisinin kurulması noktasında önemli bir bileşen olduğu yadsınamaz. Söylemsel demokrasi içinden gelen tartışmaları akılda tutarak, bu sunum, dile getirilen, ses verilen deneyimlerin taşıyıcısı olarak dijital hikayelerin , sanal kamusal alanlarda ve alternatif kamusal alanlardaki varlığının, hakim söylemlere karşı yeni direniş mekanizmaları kurma potansiyellerini örnekler üstünden tartışmayı hedeflemektedir. Dijital hikaye anlatımı atölye süreçleri ve etik sorumluluklar Uzm. Dr. Şengül İnce Panelin bu sunumunda, 2009 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi’nde yürütülmekte olan dijital hikaye anlatımı atölye deneyimlerine dayanarak, dijital hikaye anlatımı atölyelerinde karşılaşılabilecek durumlar ve bunker karşısında geliştirilebilecek etik konumlanmalara dikkat çekmeyi planlamaktadır. Atölye sürecinin hikaye çemberi, metinlerin yazılması, ses kaydı, görsellerin oluşturulması ve hikayenin bileşenlerinin üst üste getirilmesiyle devam eden sürecin her aşaması, hem ekip hem de katılımcıların uyması gereken böylece hem ekibi hem katılımcıları hem de hikayede geçen diğer aktör ve mekanları korumayı sağlayacak etik bir takım prensiplere dikkat edilmesini zorunlu hale getirir. Bu bakımdan çalışmanın amacı dijital hikaye anlatımı atölye çalışmalarında dikkat edilmesi gereken etik kuralların neler olduğu ve bu bağlamda karşılaşılabilecek sorunlara alternatif çözümlere odaklanacaktır. Böylece bilgisayar teknolojisinin, dijital ortamın ve internetin sağladığı farklı olanakların birarada kullanabildiği bu form üzerinden kolaylaştırıcı ekip, katılımcılar (hikaye anlatıcılar), rıza formu, güvenilirlik, güvenlik, görsel ve ses gibi başlıklarla etik arasında nasıl bir ilişki olduğu üzerine yeni düşünceler geliştirilmesi beklenmektedir. Dijital hikaye anlatımında 3-Boyutlu görsel uygulamaları Uzm. Dr. Evren Sertalp Dijital hikâyeler, yeni medya teknolojileri kullanilarak oluşturulan yeni medya içeriklerinden, görsellerden ziyade sese odaklanmaları ve kolaylaştırıcılar tarafından yürütülen bir atölye döngüsü içinde üretilmeleri bakımında farklı bir yere sahlptir. Dijital hikayelerde sesin eşlikçileri, kişinin kendi istediği görüntü, metin, efekt, ses ve videolardan oluşabilir. Anlatımı güçlendiren bu pekiştireçler zaman içerisinde gelişen yeni teknikler ve kolay kullanılabilen cihazlar sayesinde “izleyenler için daha gerçek” hikayeler sunar. Görsel olarak gerçeğe yakın görüntüyü bulma çabası insanlığın ilk yıllarından günümüze kadar gelen bir süreçtir. Bu bağlamda bulunan teknikler hep “gördüğümüz gibi üretmek” üzerinedir. Bu bağlamda gelinen son nokta 3D’dir. Zaman içinde çok çeşitli 3-boyut teknikleri üretilmiş, kullanılacağı mecraya göre çeşitlenmiştir. Panelin bu sunumunda, dijital hikayelerde kullanılan görsellerin 3D teknolojileri kullanılarak oluşturulması ya da daha once anlatılmış dijital hikayelerin 3D teknolojileri kullanılarak anlatılmasının olanaklarına dair bir tartışma geliştirilmeye çalışılacaktır.
Başlıklar Inet-Panel
Siber Kültür
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC