21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkKablosuz Sensör Ağlari ile Akilli Sistem Ev Modeli
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Ali Kutlugün
Org: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mehmet_ali_kutlugun_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Mert Yılmaz Çakır
Org: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Country: TR
E-mail: myc1453_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)mehmetalikutlugun_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerAkıllı ev sistemleri, Kablosuz sensör ağları, Nesnelerin Interneti, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
ÖzetGünümüz iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, iletişim yöntemlerinin kablosuz sensör ağları üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Akıllı ev ve ev otomasyon sistemleri, günümüz konutları için konfor sağlamasının yanı sıra, bizlerin hayatını ve maddiyatını tehdit edecek olaylara karşı önleyici konumda olması sebebiyle daha da önemli hale gelmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışmada akıllı evler için gerekli sistemlerin tanıtılması ele alınmış, bu sistemlerden çevre güvenliği amacıyla kullanılabilecek hareket sensörlerinin sürekli faal olarak çalışabilmesi amacına çözüm önerisi getirilerek, konu üzerinde değerlendirmeye gidilmiştir.
Başlıklar Inet-Kısabildiri
Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
web 2.0, web3.0, semantik web ve nesnelerin interneti
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC