21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkÖzgür yazılım ucuz mu? Ucuz olmalı mı?
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Necdet Yücel
Org: COMU
Country: TR
E-mail: necdetyucel_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)nyucel_AT_comu.edu.tr
Anahtar Kelimelerözgür yazılım, toplam sahip olma maliyeti,
ÖzetÖzgür yazılımlar hakkındaki hatalı bilgilerden biri de onların ücretsiz olması gerektiğidir. Özgür yazılımlar doğaları gereği satılamasalar da kurulumları, yapılandırılmaları ve ayakta tutulmaları emek gerektirdiğinden ve emek ücretsiz olmadığından sahipli yazılımlardan özgür yazılımlara geçiş sıfır maliyetli bir plan olamaz. Özellikle göçlerin analizi, planlanması ve gerçekleştirilmesi bir başlangıç maliyeti mutlaka getirecektir. Bu seminerde özgür yazılım kullanımına geçişin başlangıç ve toplam sahip olma maliyetleri ayrıntılarıyla karşılaştırılacak ve özgür yazılımların bunun haricindeki avantajlarına da değinilecektir.
Başlıklar Inet-Seminer
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC