21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkSanal switch (ovs, bare metal switch)
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Bahadır Demircioğlu
Org: AYD
Country: TR
E-mail: bahadirdemircioglu_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimeler
ÖzetAçık kaynak kodlu switch nedir? SDN mimarisi ile birlikte sunucu sanallaştırmanın yanında networkte de gündeme gelen open switch uygulamalarından mininet platformu üzerinden örneklerle bahsedeceğiz.
Başlıklar Inet-Bildiri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC