Ağ Bağlantılı Uygulamaların Akıllı Bileşenler ile Yeteneklerini Artırmak

* Bora İ. Kumova


Çağdaş bir uygulamanın önemli bir özelliği ağ yetenekli olmasıdır. Bu yetenek uygulamaya ağda çok sayıda bulunan kaynaklardan yararlanmasını sağlar. Gelecekte ise uygulamaların önemli bir özelliği ağda bulunan kaynakların biçimsel ve anlamsal çoktürel özellikleri ile başa çıkabilmesi olacaktır. Bu yeteneği yerine getirebilecek umut verici yaklaşımlardan biri, yazılım bileşenlerin ağ üzerinde dağıtılabilen ve iletişim nitelikli akıllı aracılar olarak tasarlanmasıdır. Akıllık özelliğin derecesi ve görünümü türlü aracı özelliklerine göre aracılar arasında değişebileceğinden, akıllı aracı yerine, daha kapsamlı anlamda olan akıllı bileşen adını kullanıyoruz. Bileşenlerin akıllılık tayfının tartışılması, bununla ilgili söylencelere açıklık getirebilir, yazılım tasarlayanlara akıllı davranışın bileşenlerinde daha başarılı gerçekleştirebilmelerinde yardımcı olabilir ve böylece uygulamaların yeteneklerini artırabilir. Bu çalışmamızda, akıllılık tayfını akıllı bileşenlerin değişik özelliklerine göre tartışacağız: yapısal ve davranışsal nitelikler, tek aracı dizgelerine karşın çok aracılı dizgeler ve aracı türleri. Ayrıca, akıllı bileşenlerin uygulama alanları, yararları ve sorunları, güçlükleri ve ilgili çözüm önerilerine de değineceğiz.
Anahtar Sözcükler. Dağıtık yapay us; ağ bağlantılı uygulamalar; akıllı yazılım aracıları

* Bilgisayar Müh. Böl., Dokuz Eylül Üniversitesi