Belediyelerin İnternetleşmesi

* Burak GÜNAL
tam metin (.doc)
Şu anda yurt çapında 30-40 kadar belediyenin İnternet’de web sitesi var. İçerik olarak birbirlerine çok yakınlar. İçeriklerini Kısaca ana başlıklar olarak şu şekilde gruplayabiliriz:

Bu başlıklara baktığımızda; web sitesini her hangi bir belediyenin kendi imkanlarıyla çok basit olarak dönem, dönem bastırdığı bültenlerine benzetebiliriz. Bu bilgilerin bir web sitesi aracılığıyla yayınlanması, gelecek adına hoş bir çalışma. Fakat İnternet ile yapılabilecekler bu kadarla sınırlı değildir. İnternet’in ne olduğunu ve sistemin nasıl çalıştığını anlamakla, İnternet’i çok daha verimli kullanma imkanı bulacaklardır. İnternet’in işlemlere hız ve kalite getireceğini; bu sayede de vatandaşa verilen hizmetin daha verimli ve daha kaliteli olacağını söyleyebiliriz.

Belediyelerin İnternet’i kullanarak sağlayacakları faydaları listelemek, hatta hayal gücümüzü kullanarak listeyi uzatmak da mümkündür. Ancak tüm bunları 5 ana başlıkta toplayabiliriz:

  1. Statik bilgi verici bir web sitesi
  2. Etkileşimli İletişim
  3. E-iş uygulamaları
  4. Yörenin tanıtımı
  5. Yöre insanına hizmet

 

1. Statik bilgi verici bir web sitesi

Böyle bir web sitesi zaten şu anda kullanılmakta olandan pek de farklı olmayacaktır. Çok doğal olarak bugün verilen bilgilerin hepsi bu yeni web sitesinde de verilmesi gerekmektedir. Fakat bu bilgilerle sınırlı kalmak yanlıştır.

Öncellikle yöreye ulaşım bilgileri, haritalarıyla, yol bilgileriyle verilmeli. Hatta buraya ulaşım için kullanılabilecek vasıtalar (uçak, tren, otobüs) firma isimleriyle, adresleriyle, telefonlarıyla verilmeli. Tabi ki hareket saatleri de bildirilmeli.

Yörenin gezilip görülecek yerleri, tarihçesi ve turistik önemi aktarılmalı. Bu sayfalarda yöredeki tarihi eserler resimleriyle birlikte verilebilir. Gelecek olan ziyaretçiler için geçmişe dönük hava durumu ortalamaları yanında, gelecek 2-3 günlük hava tahminleri de verilmeli. Bu sayede geleceklere yardımcı olacak ip uçları (yanında getirecekleri, gezip görülecek yerler, vb.) verilmiş olacaktır.

Doğal olarak her hangi bir durumda kullanılmak üzere yörenin önemli telefonları, güvenlik güçleri, yetkililer, nöbetçi eczaneler listesi, restaurant ve otel adres ve telefonları da mutlaka verilmeli.

Şu anki belediye web sitelerinde olan belediyelerin bu vakte kadar yaptığı icraatlar, faaliyetler, geçmiş yılların faaliyet raporları, finansal durum hakkında bilgi ve tabi ki istatistiki bilgilere de yer verilecektir. Aynı şekilde ileriye dönük proje ve yatırımlar hakkında da bilgi verilecektir.

Belediyenin organizasyon şeması, teşkilat birimleri, ilgili kişiler, görev ve sorumlulukları, bu kişilere ulaşılabilecek e-posta adres ve telefonları da yayınlanacaktır. Bu sayede vatandaş hangi konuyla ilgili, kiminle görüşmesi gerektiğini bilecek ve her konusunu direk ilgili kişiye, e-posta ile de ulaştırma imkanı bulacaktır.

 

2- Etkileşimli iletişim

İnternet’in ortaya çıkış ve varoluş amacı, bilgisayar ağları arası iletişim kurmaktı. Dolayısıyla çok doğal olarak iletişim amaçlı olarak belediye hizmetlerinde de internet kullanılabilecektir. Burada unutulmaması gereken konu internet sayesinde iletişimi etkileşimli hale getirip, daha verimli sonuçlar elde etmek mümkündür.

Oluşturulan web sayfasında vatandaştan gelen her türlü istek ve şikayetler kaydedilir; ziyaretçi defteriyle de insanların görüşleri alınmış olur. Buralarda ortaya çıkan konular hakkında hemen gereken yapılmak üzere ilgili birime iletilir.

Basında, belediye ve yöre hakkında çıkan tüm haberler (yazılı, görsel) kayıtlı olarak tutulur. Bu sayede çok güzel ve ciddi bir basın arşivi tutulmuş olur. Bu da her an vatandaşın incelemesine ve araştırmasına açık olacaktır. Yani basında belediye ve yöre hakkında çıkan tüm haberleri takip etmek vatandaş için zor olabilir, ama bu sayede tümünü bir arada bulup inceleyebilecektir.

Belediye Başkanının halkıyla sürekli etkileşimli iletişim içerisinde olması gerekir. Bu vesileyle her gün başkanın halka mesajı web sitesi aracılığıyla sunulur. Bu yayınlanan mesajla ilgili olarak vatandaşın yapacağı yorumlar ve soracağı sorular da yine web sitesi aracılığıyla ortaya konularak tüm herkese açık olması sağlanır.

Her gün hepimiz e-posta yoluyla bir çok reklam mesajı almaktayız. Bunlardan hoşlanmasak da alıyoruz, hatta bazen işimize yarayanlarda çıkmıyor değil. Aynı mantıkla yöredeki e-posta adreslerine önemli konularda bilgi veya düzenli yayınlanacak sanal bir bülten şeklinde mesaj gönderilebilir. Bu sayede halk belediye hakkında sürekli ve düzenli olarak bilgilendirilmiş olacaktır. Hatta gerekli görülen konularda, yöresel konular hakkında anket ve kamuoyu çalışmaları ile vatandaşın fikri alınabilecektir. Bu çalışmalar hem e-posta ile hem de web sitesi üzerinden olabilir.

Akıllı imar ve şehir planları (her cadde ve sokak ve binanın güncel olarak kaydı tutulacak, son durum hakkında bilgi alınabilecektir. Yeni yapılan inşaatlar, tamirat olan sokaklar vb.) yine web üzerinde uygulanıp sunulabilecektir. Ki sadece bu çalışma bile belediyelerimiz için ciddi bir atılım olabilecektir.

3- E-iş uygulamaları

Bu gün hepimiz daha sık bir şekilde elektronik iş kavramını duymaya başlıyoruz. Bu kavram karşımıza çoğunlukla elektronik ticaret şeklinde çıksa da, aslında temeli elektronik iştir.

Bu teknolojik yapılanma adım adım tüm kurumları ve tabi ki kişileri etkileyecektir. Dolayısıyla bu akımdan belediyelerin uzak kalmasını bekleyemeyiz.

Tüm birimler arası iletişim daha hızlı, güvenilir ve verimli olacaktır.

Yöneticiler ve özellikle belediye başkanı açısından tüm işlemleri her adımda ayrı ayrı izleme imkanı olacaktır. Başkan istediği her bilgiyi kendi ekranından istediği an görebilecek durumda olacak. Aynı şekilde vatandaşında bu bilgileri anında görmesine imkan verilebilir.(gizli olanlar hariç)

Belediye hizmetlerinde hız ve kalite öne çıkacaktır. Bundan esas faydayı da tabi ki vatandaş sağlayacaktır. Yöre sınırları içerisinde belediye ile ilgili yaşanan problemleri anında ilgili birime iletmek ve bildirmek yine internet aracılığıyla mümkün olacaktır. Yani belediyenin hizmet yapması halk tarafından talep edilecektir.

Belediye dışı kurumlarla da iletişim için internet kullanılacağı için bu konuda da hız ve kalite sağlanmış olacaktır.

Yapılan her işin internet sayesinde vatandaşa açık olması sağlanmış olacaktır. Bu sayede de belediye hizmetlerinde şeffaflık yakalanacaktır. İhaleler gibi suistimale açık olaylar çok daha temiz bir şekilde çözülecektir. Yapılacak her türlü alımlar ve ihaleler; hem öncesinde hemde sonrasında tüm dökümanlar ve kayıtlar ile herkese açık hale getirilir. Hatta ihale sırasında web den naklen yayın yapılabilir. Tüm bunlar aydınlık ve şeffaf bir hizmeti getirecektir. Kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak, her şey gözler önünde olacaktır.

Belediyenin her türlü finansal durumu anlık ve günlük olarak takip edilebilecektir. Belediyeyi borç batağına sürükleyenler de, belediye kasalarını dolduranlarda ortaya çıkacaktır. Sadece seçim dönemlerinde belediyenin ne durumda olduğunu değil, her an öğrenilebilecek durum sağlanmış olacaktır.

Belediyelerle ilgili her trülü işte zaman kaybından ve maliyet yüksekliğinden şikayet edilir. İşte bu amaçla tapu, imar, emlak ve çevre konularında bilgi akışı hızlı ve kaliteli olacağından; hizmet de hiçbir aksama olmayacaktır.

İnternet kullanılarak oluşturulacak bir birim; dünyadaki diğer yerel yönetimlerle irtibata geçecektir. Bu şekilde yapılacak görüşmelerle, dünyanın her yerinden muhtelif konularda çözümler ve örnekler sağlanmış olacaktır. Bu da dünya standartlarında hizmet kalitesi getirecektir.

Belediyenin alım yapılacak her türlü malzeme için internet den yurt içi ve dışı kaynakları araştırarak, bilgi toplayarak daha sonra alımına geçebilirler. Bu şekilde alımı yapılan ürün/hizmet için ön çalışmalar kalite ve fiyat açısından yapılmış olacaktır.

Vatandaş her türlü belediyeye yapacağı ödemeleri (su, temizlik ve emlak vergileri gibi) web den güvenli bir şekilde kredi kartıyla ödeme sistemi ile ödeyebilir. Bu sayede hepimizin sürekli karşılaştığı ve özellikle zaman kaybına neden olan konuları İnternet’den online olarak halletme yolu bulunmuş olacaktır. Bu şekilde kurulacak bir sistemin vatandaşa kazandıracağı vakit hesaplanırsa, çok ciddi rakamlar ortaya çıkacaktır. Yani yapılacak alt yapının maliyeti çok kısa bir sürede kazanılmış olacaktır.

 

4- Yörenin Tanıtımı

Tüm yurt içi ve yurt dışı e-posta adreslerine dönem dönem tanıtıcı reklam nitelikli mesajlar geçilebilir. Bu hem turist çekmek, hem de tüm yurtta bilgilendirme sağlar. Yani bu gün Hakkari’den ne kadar haberdarız. Oysa durumu bilsek hepimiz için çok daha yararlı olacaktır.

Belediyenin yapacağı fuar, sosyal aktivite, kermes gibi tüm çalışmalar web den de yayınlanabilir. Bunlara basında yer verilmesi hiç mümkün olmayacak veya çok kısıtlı olacaktır. Oysa bu sayede belediye tamamen kendi tanıtımı amacıyla bir yayın kanalı bulmuş olacaktır.

Belediyenin kendi web sitesinde yerel ticari kuruluşların reklamlarına yer verilebilir. Bu sayede yöre halkı hem yöre ticari kimliklerini tanımış olur; hem de belediyeye ciddi bir reklam geliri getirilmiş olur. Yine hem gelir getirecek, hem de tanıtım yapacak bir yol da ,belediye logosunu taşıyan hediyelik ve eşantiyon türü ürünlerin web sitesinden güvenli satışının yapılmasıdır.

Aynı mantıkla hem yörenin tanıtımı, hem de yöre çalışanının kazanması için yöreye ait özellik arz eden ürünler varsa onların satışı web den güvenli olarak kredi kartı ödemesiyle yapılabilir. Bu ürünlerin üretimi de belediye nezdinde kurulacak atölyelerde yöre halkının çalışmasıyla yapılır. Bu sayede yöre halkına da istihdam imkanı yaratılmış olur.

 

5- Yöre İnsanına Hizmet

Bu gün belediyeler altyapı yatırımlarından ziyade üst yapı yatırımlarını tercih ederler. Bunun nedeni ise vatandaşın gözle gördüklerine inanmasıdır. Bu nedenle kaldırımlar yenilenir, parklar yapılır. Ama kütüphane, ders çalışma salonu gibi yatırımlar pek düşünülmez. Oysa yenilenecek bir kaldırım yerine, belediye binasının içerisinde ufak bir salonda İnternet erişimi sağlanabilir. Finansal açıdan bakıldığında da bu ikisi pek de farklı olmayacaktır. Böyle bir çalışmaya gidildiğinde mutlaka ki, halktan önce bilgisayar ve ingilizce öğrenelim talebi gelecektir. Dolayısıyla bilgisayar ve ingilizce kursları da düzenlemek gerekecektir. Burada yetişen insanlar artı değer kazanmış olacaklardır. Belki iş bulmaları, belki de işlerinde yükselmeleri veya sadece bilgilenmiş olmaları sağlanacaktır. Doğal olarak da ciddi bir hizmet ortaya konulmuş olacaktır.

Yöredeki okullarla koordineli çalışarak, bu salon zaman zaman onların hizmetine sunulabilir. Okullar için İnternet erişimi bulmak pek de kolay olmayabilir. Bu sebeple belediyenin bu tip bir imkanını okulların kullanımına sunması yöredeki öğrenim kalitesini yükseltecektir. Zaten sadece bu amaçla kurulsa dahi, yeteri kadar toplumsal yarar sağlanmış olacaktır.

İnternet aracılığıyla yapılacak muhtelif araştırmalar sonucunda edinilen bilgiler, yörede çalışan ticari kişi ve kurumlara verilebilir. Yani yörede faaliyet gösteren ticari kişi ve kurumlar, kendi iştigal konularıyla ilgili bilgi toplama, müşteri bulma, teknolojiden haberdar olma, hammadde bulma, vb. gibi faydalar sağlayabilirler. Belediyenin yapacağı bu tip bir organizasyonla tüm yöresel ticari kimlikler elektronik iş uygulamalarına ilk adımı atmış olacaklardır. Bu konuda kendilerine göre ilerleme kaydedenler özel yatırımlara gidebilirler.

İnternet uygulamalarından üst düzeyde fayda sağlamak isteyen bir belediye çok doğal olarak kendi bünyesinde server kuracaktır. Bu serverdan tüm çalışmaları yapabileceklerdir. Bu yatırım yapıldıktan sonra yöre halkına çok uygun fiyatlarla veya ücretsiz olarak dial-up internet erişim imkanı sunulabilir. Bu gerçekten de çok hoş bir çalışma olacaktır.

Yöre halkının internete olan ilgisi arttıkça, internetten yararlanma yollarını öğrendikçe, web sayfası kurmak isteyenler veya online satış yapmak isteyenler çıkacaktır. Bunlara da ilk danışmanlık hizmeti ve destek belediyece verilebilir. Hatta belli ücret karşılığı veya ücretsiz olarak belediyeye ait serverda web sitesi barındırmaya imkan tanına bilir.

....

Belediyeler Devletin yerel temsilcileri konumundadır. Bir çok sorunun çözümü için merkezi değil, yerel imkanlardan faydalanılır. Halk evinde susuzluk yaşıyorsa, sokak lambası yanmıyorsa, çocuk oyun alanı yoksa, işsizlik hakimse belediye kendi imkanlarını veya sistemlerini kontrol ettirmelidir. Parasal kaynak yokluğu her zaman şikayetçi olunan bir kavramdır. Ancak para bulmak ve para olduğunda da bunu en iyi şekilde kullanmak yöneticilere bağlı bir iştir.

İnternet’in gelişen teknolojisinden belediyeler mutlaka ki, er geç yararlanacaklar; ama bunun ne şekilde olacağı ve ne faydalar sağlayacağı iyi araştırılmalı ve bir an evvel de uygulamaya geçilmelidir. Bu sayede para kaynağı yaratmak da; var olan para kaynağının verimli kullanımı da mümkün olacaktır. Zaten İnterenet’i aktif kullanmaya başlayan bir belediyenin açık görüşlü ve gayet yetenekli olduğunu söyleyebiliriz; buda diğer konularda da başarılı olacakları anlamına gelir.


* Karaman Ltd. Şti.