İnternet Üzerinden Yer-Zaman Bağımsız Eğitim'de
Çoklu-Ortam Uygulamalarının Kullanımı

M. Hakan ÇETİNER, Çiğdem GENCEL, Y. Murat ERTEN  


Sumum (.doc)
Günümüzde Internet altyapısı kullanılarak yer-zaman bağımsız eğitime yönelik çalışmalar yaygınlaşmaktadır. Bu yolla üniversitelerde ve orta öğrenim kurumlarında açılan dersler verildiği gibi, sertifika programları da düzenlenmektedir. Internet'e yönelik teknolojik yenilikler bu tür derslerin hazırlanması sırasında video, ses, animasyon gibi çoklu-ortam araçlarının kullanımına  imkan vermektedir. Bu da geneksel sınıf ortamının, Web üzerine sanal sınıf olarak taşınmasını sağlamakta ve yer-zaman bağımsız eğitimi daha zengin ve etkin kılmaktadır.

Bu çalışmada, ODTÜ Enformatik Enstitüsü tarafından yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında yer alan derslerde kullanılan çoklu-ortam uygulamaları incelenecektir. Ayrıca bu uygulamaların getirdiği bilgi aktarım zamanı sorunlarını değerlendirmek amacıyla ders sayfalarına yerleştirilmiş çeşitli içerik ve uzunluktaki video klipler ve ses kayıtlarının değişik ortamlardan erişim zamanları ölçülmüştür. Bu deneylerde elde edilen verilere de değinilecektir.


ODTÜ Enformatik Enstitüsü, Bilişim Sistemleri ABD

.