Eğitim ve Öğretimde Uzaktan Erişim

*Leyla Yekdane TOKMAN


tam metin (.doc)
    Son yıllarda dünyada gelişmekte olan eğitim teknolojileri, yazılım sektörü ve telekominikasyon alanlarında olağanüstü ilerlemeler yaşanmaktadır. Bu yeni teknolojiler günlük yaşamın görüntüsünü ve biçimini değiştirmekle kalmayıp özellikle gelişmiş ülkelerde eğitim ve öğretiminin de yapısını değiştirmeye başlamıştır. Bu noktada üretilen eğitim yazılımları yanında çok sayıda da eğitim reformu alanında uğraş veren kurum ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bu yazıda eğitim ve öğretimi etkileyen bilgisayar destekli eğitim programları karşılaştırılarak, ülkemizde yakın gelecekte geçerli olacak eğitim kurumları için ınternet üzerinden erişilebilir "destekleyici danışman bir model" önerilmiştir. Önerilen bu model tüm üniversitelerimizde eşkredilenme ve evrensel kaliteye ulaşılmasında yardımcı olacaktır. Başka bir deyimle, uluslararası bir kalite standardını yakalayabilmek için üniversitelerimiz arasında çağın getirilerine uygun bir eğitim politikası uygulanmalıdır. Önerilen modelin esas aldığı bilişim teknolojisinin bu yüksek farklılıkları da dengeleyici bir rolü bulunmaktadır. 
*Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, ESKİŞEHİR