Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün İntranet ve Bilgisayar Destekli Sistemleri

*  Mehmet ÇAĞLAR


Tam metin (.doc)

Meteoroloji atmosferde meydana gelen olayların oluşumunu ve değişimini nedenleriyle inceleyen bir bilim dalıdır. İnsanlar Meteorolojik olayların olumlu etkilerinden faydalanma ve olumsuz etkilerine karşı önlemleri almak için tarihinden beri uğraş içindedir.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü de Kara, Hava ve Deniz ulaştırması, Çevre, Şehircilik, Adalet, Sağlık, Tarım, Orman, Bayındırlık, Turizm sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlere hizmet vermektedir. Meteorolojik hizmetlerin daha güvenilir olarak sunulabilmesi, üretim ve pazarlamanın etkin bir şekilde yapılabilmesi, meteorolojik data ve ürünlerin arşivlenmesi, kapasite artırımı ve insan kaynaklarının gelişiminin hızlandırılması, toplumun, devletin, özel sektörün ( Sanayi, Ticaret, Araştırma ve Eğitim Sektörleri) artan ihtiyaçların verimli ve hızlı bir şekilde sağlanması için Genel Müdürlüğümüz teknolojik iyileştirme ve geliştirme transferi çalışmalarına hız vermiştir.

Bu amaçla:
*İnternet-Network sistemini,

* Haberleşme Bilgisayar sistemini,

* Uydu yer alıcı ve dağıtıcı sistemini,

* Bilgisayar destekli Meteorolojik Veri bankası,

* Sayısal hava tahmin modellemelerinde kullanılacak Bilgisayar sistemlerini

* Elektronik rüzgar aletleri (15 adet)

* Otomatik Meteorolojik ölçüm sistemler i (7adet) kurulmuş,hizmet vermeye başlamıştır.

* C Bant Meteorolojik Hava Radarı Ankara- Elmadağ da kurulmuş, yakın zamanda hizmet vermeye başlayacaktır.

Önümüzdeki yıllarda da;

* Tüm Türkiye’yi kapsayacak Radar ve network ağını,

* Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemlerini,

* Kutupsal yörüngeli uydu yer alıcı sistemlerini

* Diğer kurumlarında kullanabileceği Sayısal Hava Tahmin Super Bilgisayar sistemlerini kuracaktır.

Sonuç olarak Ulusal ve uluslararası işbirliğiniz geliştirilerek, çağımızın ulaştığı teknoloji ve bilginin meteoroloji alanında uygulanması ile, iklim ve hava olaylarının birçok sosyal ve ekonomik konudaki olumsuz etkileri azaltılabilir ve meteorolojinin katkıları daha da artırılabilir. 


* Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri