Bilişim Çağında Asenkron Eğitim Ağlarının Konumu 

Seren BAŞARAN
Bengisu Tulu
Tam Metin Sunum (.doc)

Bilişim sektörünün hızla geliştiği günümüzde asenkron eğitim ağları gittikçe yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunun en önemli sebeplerinden biri, küreselleşen dünyada iletişim alanındaki yenilikler ve internetin yaygınlaşmasıdır. Bu sayede eğitim kurumları arasındaki sınırlar ortadan kalkmış ve kişilerin kaynaklara erişim olanakları neredeyse sınırsız hale gelmiştir. Bu değişim çerçevesinde Türkiye`de de ODTÜ öncülüğünde çeşitli uzaktan eğitim projeleri gerçekleştirilmektedir.

Bu tecrübeler sonucunda çeşitli karşılaştırmalar yapılabilir hale gelmiştir.Bunları çeşitli ana başlıklar altında topladık:

1. Asenkron Eğitimin felsefesi
Asenkron eğitimin ortaya çıkış nedenleri, ana hatlarıyla amacı ve hedefleri bu başlık altında incelenmiştir.
2. Klasik eğitim anlayışı ile asenkron eğitimin karşılaştırılması
Bu başlık altında iki farklı eğitim anlayışının sağlamış olduğu imkanlar, zayıf ve üstün noktalarına değinilmektedir.
3. Asenkron eğitim üzerine dünyada, Türkiye’de ve ODTܒde yapılan çalışmaların bir özeti verilecektir.
4. Bir asenkron eğitim projesinde karşılaşılabilecek zorluklar, şimdiye kadar yaşanan tecrübelerden örnekler verilerek yansıtılmaktadır.
5. Bu kısımda bir asenkron eğitim dersinin nasıl olması ve verilmesi gerektiği tartışılacaktadır.
6. Asenkron eğitim için ayrılan bütçelerden bahsedilecektir.
7. Asenkron eğitim sayesinde üniversiteler arası iletişim alanındaki ilerlemelerden ve yenı teknolojilere değinilmiştir.
8. Yurtiçi ve yurt dışında konu ile ilgili yapılmış çeşitli istatistikler ve araştırmalar sunulacaktır.

Bütün bunların sonucu olarak  asenkron eğitim ağlarının gelecekteki konumuna dair kısa değerlendirme yapılacaktır.