TELEFON ŞEBEKELERİ ÜZERİNDEN
İNTERNET'E ERİŞEBİLMENİN ALTERNATİF YOLLARI
Necdet ATABARUT (B.Sc. M.Sc.)
Istanbul, Ekim, 1999
ÖZET


Sabit telefon şebekesi (PSTN) üzerinden kişisel bilgisayarla (PC 
ve notebook'la) internete erişebilmenin yanı sıra, artık cep 
telefonlarıyla da GSM şebekeleri üzerinden internete erişim 
imkanlarının ortaya çıkmış bulunması, ulusal telefon 
operatörleriyle (eski PTT'ler,) alternatif operatörler (GSM 
operatörleri,) ve internet servis sağlayıcılar (ISP'ler) 
arasındaki rekabeti arttırmıştır. Bu makalede, Türkiye 
örneğinden hareketle, son kullanıcının internet üzerinden 
bilgiye erişmesindeki yeni teknik olanaklar, ortadan 
kaldırılması gereken bazı engeller ve bu dolaydaki ekonomiler 
tartışılmaktadır.