BİLDİRİLER----------------------------9-Kasım 2000 - Perşembe

16:00-16:30

 • Yeni Kürede Enformasyon Mesleği: "KARŞILIKLI DAYANIŞMAYA BAĞIMSIZLIK!"

  Mesut YALVAÇ, İstanbul Üniversitesi, yalvacm@istanbul.edu.tr

  16:30-17:00

 • AB'de Proje Çalışmaları ve Enformasyon Hizmetleri

  Selma ASLAN, İngiliz Kültür Heyeti, Selma.Aslan@britishcouncil.org.tr

  17:00-17:30

 • Elektronik Bilgi Hizmetleri ve Erişim Yönetimi

  Ahmet Yaşar TONTA, Hacettepe Ünivesitesi, tonta@hacettepe.edu.tr

  17:30-18:00

 • Elektronik Dergi ve Veritabanları Koleksiyonları İçin Bir İşbirliği Modeli:
  ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)


  Bulent Karasozen, ODTU, bulent@metu.edu.tr
  Çiğdem ÖZBAĞ, ODTÜ, cigdem@metu.edu.tr

 • E-ticaret ve Online Kitap Satışı, Türkiye'de ve Dünyada Durum
  Kadir CANLI, BYEGM, kadir@byegm.gov.tr
  Hicran TOKGÖZ, Adnan Menderes Üniversitesi, htokgoz@adu.edu.tr

  18:00-18:30

  Cumartesi , Kare Salonu, 11.30-12.30

 • WWW Tabanlı Kütüphane Sayfalarında Aranması Gereken Temel Özellikler

  Sacit ASLANTEKİN, AÜ. DTCF, Sacit.Aslantekin@humanity.ankara.edu.tr

  18:30-19:00

  19:00-19:30

 • Türkiye’nin Ulusal Enformasyon Alt Yapısı: Bir Eleştiri

  Mesut YALVAÇ, İstanbul Üniversitesi, yalvacm@istanbul.edu.tr

  PANEL-------------------9 Kasım 2000 - Perşembe

  Türkiye'de İnternetinde İçerik

  Yönetici: Şeref Oğuz
  seref@oguz.net
  Kırmızı Salon, 11:30-12:30
  Panelistler:
  Ümit Karakaş, Türkiye Bilişim Derneği, karakas@hacettepe.edu.tr
  Burak Cedetaş, Türkiye İnternet Servis Sağlayıcıları Derneği,burakc@prizma.com
  Doğan ATILGAN, Türk Kütüphaneciler Derneği, Dogan.Atilgan@humanity.ankara.edu.tr
  Adile GÜNDEN, Üiversite ve Araştırma Kütüphaneleri Derneği, gunden@hacettepe.edu.tr
  Yakup YILDIRIM, Tüm Arşivciler Derneği, yakupy@devletarsivleri.gov.tr


  ÇALIŞMA ÖBEKLERİ---------------------10 Kasım 2000 - Cuma

  Bankacılık Sektöründe Bilgi-Belge Hizmetleri

  Yonetici: Nazire YILDIRIM, Demirbank, nyildirim@demirban.com.tr
  Kare Salon, 10:00 - 11:00

  Tartışmacılar:
  Nesrin İNCE, TCMB, Nesrin.Ince@tcmb.gov.tr
  İrfan BAHCIVANGİL, TSKB, kobiki@tskb.com.tr
  Aylin BEŞİRGEN, Osmanlı Bankası, archive@ottomanbank.com
  Zeynep AYMAN, TSKB, aymanz@tskb.com.tr
  Güniz BAYRAKLI, TSKB, bayraklig@tskb.com.tr
  Hacer ÇİMEN, Türkiye Bankalar Birliği, kutuphan@tbb.org.tr
  Gülten AKGÜN, Sınai Yatırım Bankası, gakgun@syb.com.tr
  -------------------------------------------------------------------------------------

  Sağlık Sektöründe Bilgi-Belge Hizmetleri

  Yonetici: Ayşen KÜYÜK, Hacettepe Üniversitesi, akuyuk@hacettepe.edu.tr
  Kare Salon, 11:00 - 12:00

  Tartışmacılar:
  Huriye Çolaklar, İÜ. Diş Hekimliği, huriyecom@usa.net
  Güssün Güneş, Koç Üniversitesi, ggunes@mail.shs.ku.edu.tr
  Sevinç USEN, Marmara Üniversitesi, susen@ato.org.
  Tolga TURGAY, Pleksus, tolga@plaksus.net.tr
  Murat SİNCAN, Hacettepe Üniversitesi, murat.sincan@superonline.com
  Murat METE, Dokuz Eyl|l \viversitesi, deniz.kilinc@deu.edu.tr
  Sezen Tan, ITC, sezentan@turk.net
  Aytaç YILDIZELİ, ÜNAK, aytac@ulakbim.gov.tr
  Dilek BOYACIYAN, ]stanbul \niv. Gapa Tip F.
  Nermin NUMANOPLU, Marmara \niversitesi
  -------------------------------------------------------------------------------------

  Arşiv ve Kütüphanecilik Bölümlerinde İnternet Eğitimi

  Yonetici: Işıl İlknur SELVİ, İstanbul Üniversitesi, isilis@akasya.istanbul.edu.tr
  Kare Salon, 12:00 - 13:00

  Tartışmacılar:
  Yaşar TONTA, Hacettepe Üniversitesi, tonta@hacettepe.edu.tr
  Mesut YALVAÇ, İstanbul Üniversitesi, yalvacm@istanbul.edu.tr

  Gülfem ÖZTİN, Gebze Halk Küt.
  Ayşe ÖZAKBAŞ, Süleymaniye, Küt.
  Hamide KESKİNSOY, Atıfefendi Küt.
  Nursel BÜYÜKKURT, Köprülü Küt.
  Nilüfer TOKMAK, Ragıppaşa Küt.
  Sibel YILMAZ, Edirnekapı Küt.
  Velhan GÜÇER, İst. İl Halk Küt.
  Saba TERCAN, Ömer Faruk Halk Küt.
  İlknur KELEŞ, Kadıköy İlçe Halk Küt.
  Şengül AVCI, Kartal İlçe Halk Küt.
  Murat Güneş, Beyazıt Devlet Küt.
  Nihal KALEOĞLU, Beyazıt Devlet Küt.
  Muhammed HIZARCI, Beyazıt Devlet Küt.
  Nesrin ARSLAN, Kartal İlçe Halk Küt.
  Ayten ŞAN, Beyazıt Devlet Küt.

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Okul Kütüphanelerinde Bilgi-Belge Hizmetleri

  Yonetici: Kamil ÇÖMLEKÇİ, TED Ankara Koleji, kcomlekci@tedankara.k12.tr
  Kare Salon, 14:00 - 15:00

  Tartışmacılar:
  Canan Duran, TED Ankara Koleji, cduran@tedankara.k12.tr
  Serap TAŞDEMİR, ODTÜ, oku2@tr.net
  ----------------------------------------------------------

  Üniversite Kütüphanelerinde Bilgi-Belge Hizmetleri

  Yonetici: , ,

  Kare Salon, 15:00 - 16:00

  Tartışmacılar:
  Hatice Kubra Bahşişoğlu, Hacettepe Üniversitesi, kubra@hacettepe.edu.tr
  Selim Karaağaç, Ankara Üniversitesi, kagac@science.edu.tr
  Evin SÖNMEZ, Gazi Üniversitesi, sevin@gazi.edu.tr
  Ahmet Emre AYDIN, ULAKBİM, ahmet@ulakbim.gov.tr
  Mehmet BOZ, ULAKBİM, mehmet@ulakbim.gov.tr
  Ayhan TUĞLU, Bahçeşehir Üniversitesi, atuglu@bahcesehir.edu.tr
  Çiğdem ÖZBAĞ, ODTÜ, cigdem@metu.edu.tr
  -------------------------------------------------------------------------------------

  Bilgi-Belge Yönetimi

  Yonetici: Selma ASLAN, İngiliz Kültür Heyeti, Selma.Aslan@britishcouncil.org.tr
  Kare Salon, 16:00 - 18:00

  Tartışmacılar:
  Nafiz ERTÜRK, TBMM, nafizerturk@yaho.com
  Taygun GÜLLE, İGEME, tayfung@igeme.org.tr
  Erol GÖKDUMAN, EBSCO, egoekduman@exchange.ebsco.com
  Ali Fuat Kartal, TBMM, kartalaf@yahoo.com
  Mustafa YEKTAR, TKD, mbayter@hotmail.com

  -------------------------------------------------------------------

  FORUM-----------------------------------------------------11 Kasım 2000 - Cumartesi

  Küreselleşme Bağlamında Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Arşivlerin ve Kütüphanelerin Rolü
  Yöneticiler:
  Selma ASLAN, İngiliz Kültür Heyeti, Selma.Aslan@britishcouncil.org.tr
  Işıl İlknur SELVİ, İstanbul Üniversitesi, isilis@akasya.istanbul.edu.tr
  Doğan Atılgan, TKD, Dogan.Atilgan@humanity.ankara.edu.tr

  -------------------------------------------------------------------------------------