Önceki yıllara ait konferanslar
 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 

VI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı
9-11 Kasım 2000 Askeri Müze Harbiye Kültür Sitesi İstanbul
Program
Dokumanlar
Forum/Yorum
Konular
Kurullar
Sponsorlar
Destekleyen STK'lar
Afiş
Logolar
Kayıt
Aktif Katılım Çağırısı
Kroki
Ana Sayfa

site tasarımı:PLEKSUS


Konular

Konferansın Teması:
 
E-Türkiye: Türkiye'yi İnternet'e Taşımak
Ana Konuları:
 
 • Yeni Ekonomi
 • Mobil İnternet
 • Bilgisayar ağları ve İnternet
 • İnternet, İntranet ve Extranet
 • Kamu Bilgisayar Ağları
 • Dünyada ve bizde İnternet altyapısı
 • İnternet ve Medikal Bilişim
 • Yeni İnternet teknolojileri
 • Bilgisayarlaşma, ulusal bilgisayar ağı ve bilişim altyapısı
 • E- ticaret ve E-iş
 • Türkiye'de İnternet'in yapılanması
 • İnternet'te Türkçe kullanımı ve İçerik
 • Enformasyon kaynakları, indeksleme ve tarama
 • İnternet'te güvenlik
 • İnternet, kütüphanecilik, elektronik yayıncılık ve basın
 • Eğitimde İnternet kullanımı
 • İnternet'in AR-GE amaçlı kullanımı
 • E-devlet
 • Özgür yazılım, açık kaynak ve İnternet
 • İnternet'in sosyal boyutları
 • İnternet'in yasal boyutları
 • İnternet, demokratikleşme ve toplumsal denetim
 • İnternet'te siyaset ve siyasi partiler
 • İnternet'de düzenleyici kurullar
 • Gizlilik, Bireysel haklar ve Internet
 • İnternet ve etkin devlet