Paper 103

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (102) overview next (104)

103 - TitleUlusal Tıp Dizini
AuthorsKemal Hakan Gülkesen, Akdeniz Üniversitesi
Tamer Çalıkoğlu, Tıp Bilişimi Derneği
Hidayet Doğan, Pleksus Bilişim
PC MemberNo
Contact personKemal Hakan Gülkesen, gulkesen@turk.net, 242 2274343/44167
Main Fields12. Medikal Bilisim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBilimsel araştırmaların çoğalması ile birlikte, istenen makalelere tam olarak ulaşmak, bilişim teknolojisinin yardımı olmaksızın imkansız hale gelmiştir. Uluslararası alanda buna çözüm bulunmakla birlikte, ülkemizde yayımlanan ve uluslararası indekse girmeyen dergilere ulaşılması sorunu yıllardır tam olarak çözümlenememiştir. Bunun en büyük nedeni, tüm dergilerin tek elden incelenerek bir veritabanına aktarılmasının büyük emek, işgücü ve kaynak gerektirmesidir.
Tıp Bilişimi Derneği olarak dünyada en yaygın kullanılan sistem olan PubMed'i inceledik. Bu sistemde temel mekanizmanın makalelere ait bilgilerin yayıncı tarafından standart bir XML formatında hazırlanarak National Library of Medicine, PubMed merkezine gönderilmesi olduğunu gördük. Gönderilen hazır bilgilerin veritabanına aktarılması harcanan emeği en aza indirmekteydi. Bunun üzerine PubMed sistemini temel alan bir XML şablonu hazırladık. Bu şablonla hazırlanmış XML dokümanlarını PHP yardımı ile "parse" ederek veri tabanına işleyen bir pilot site oluşturduk (http://www.turkmia.org/utd/). Oluşturduğumuz pilot sitede hazırlanmış bir XML dokümanının standartlara uygun olup olmadığının da sınanması mümkündür.
Bu sistemin geliştirilmesi için veritabanında yer almanın dergiler açısından çekici hale getirilmesi için yeni önerilere, maddi destek ve yayıncılarla iletişimimize gerek vardır.

Anahtar kelimeler: Makale, Ulusal, XML, PHP, veritabanı, web
Remarks

prev (102) overview next (104)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente