Paper 108

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (107) overview next (109)

108 - TitleTürkiye'de Sağlık Alanında Sivil Toplum Örgütleri Web'i Nasıl Kullanıyor?
AuthorsKemal Hakan Gülkesen, Akdeniz Üniversitesi
Filiz İşleyen, Akdeniz Üniversitesi
Osman Saka, Akdeniz Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personFiliz İşleyen, phillisim@hotmail.com, 242 2274343/44171
Main Fields12. Medikal Bilisim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsTürkiye’de bilişim teknolojilerinin yerleşmesi, ülke kalkınması için çok önemlidir. Meslek odaları, dernekler ve diğer sivil toplum örgütlerinin bu teknolojiden yararlanma şeklini öğrenmek için bu çalışmayı planladık.
Arama motorları ve sağlıkla ilgili sitelerin bağlantıları taranarak sağlıkla ilgili 72 dernek, dört meslek odaları birliği, 57 meslek odası, 15 vakıf, iki kooperatife ait web sitelerine ulaşıldı. Bunların alan adı, içeriği, ziyaretçi sayıları, güncellenme sıklığı, reklam alıp almadıkları ve sponsorları olup olmadığı incelendi.
Toplam 150 adet web sitesine ulaşıldı. Bunlardan tanesi 127 tanesi ( %84.7) kendi alan adına sahipti ve bunların da 100 tanesi (% 66.7) .tr uzantısı taşıyordu. Sitelerin 94 tanesi (%62.7) kurumun tanıtımı, 70’i (% 46.7) kurumla ilgili işlemler için yol gösterici bilgiler, 120’si (%80.0) kurum yöneticilerine ait bilgi, 114’ü (% 76.0) haber-duyuru, 82’si (% 54.7) başka sitelere bağlantılar, 121’i (% 80.7) adres, 122’si (% 81.3) telefon, 133’ü (%88.7) e-posta, 125’i (% 83.3) kullanıcıya yönelik bilgi-belge, 46’sı (% 30.9) interaktif işlem, 37’si (% 24.8) ingilizce web sayfaları içeriyordu. Kırk dört (% 29.3) sitede ziyaretçi sayısı bilgisi vardı. Bunlardan tarih belirtilenlerde aylık ortalama 787 (111-4728) iken, tarih belirtilmeyenlerde ortalama 8229 (25-96355) ziyaretçi kaydı vardı. Güncelleme bilgisi 34 (% 22.7) sitede bulunuyordu ve ortalama 114 gündü (1-1245). Sitelerin 8’i (% 5.3) reklam almıştı, 52’sinin (% 34.6) ise bir sponsoru vardı.

Anahtar kelimeler: Sağlık, www, web, içerik, sivil toplum örgütleri, Türkiye
Remarks

prev (107) overview next (109)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente