Paper 13

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (12) overview next (14)

13 - TitleİNTERNET’LE ÖĞRETİMİN YARAR VE SINIRLILIKLARI
AuthorsIşıl Kabakçı, Anadolu Üniversite
PC MemberNo
Contact personIşıl Kabakçı, isilk@anadolu.edu.tr, 0-222-335 05 80/3519
Main Fields5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
Other Main Fields
Abstract + Keywords                                
        İNTERNET'LE ÖĞRETİMİN YARAR VE SINIRLILIKLARI


        İnternet'in büyük miktarlarda veri sağlama, bilgiye kolay erişim ve zengin iletişim olanakları,
İnternet'in öğretim amaçlı kullanımı eğitim alanına "İnternet'le Öğretim" kavramını getirmiştir.
İnternet'le öğretim, artan yeni bilgi ve becerilerin kazandırılmasında, öğrencilerin öğrenme
alışkınlıklarının ve deneyimlerinin zenginleştirilmesinde kullanılabilecek yeni bir eğitim modelidir.
İnternet'le öğretim, çok çeşitli öğrenme yöntemlerini kullanmaya olanak sağlayarak,
eğitsel bilginin dağıtımı için alternatif bir ortam sağlar (Kurubacak, 2000).


        İnternet'in öğretim amaçlı kullanımı anlamına gelen, İnternet'le öğretimin farklı kullanımı şekilleri
mevcuttur. Bu İnternet'le öğretim etkinliklerini şu şekilde gruplandırmak mümkündür:
(Şeniş, Mutlu ve Çetinöz, 1999; Altun ve Altun, 2001).
                
        · Örgün Derslere İnternet Desteği Sağlanması
        · Örgün Derslerin İnternet'e Dayalı Sunulması
        · Sanal Üniversite Uygulamaları
        · İnternet'e Dayalı Sertifika Programları


        Öğretim ortamlarında farklı şekillerde kullanılabilen İnternet'le öğretim etkinlikleri, geleneksel
öğretmen merkezli öğretim ve bilgisayar destekli öğretim etkinlikleri ile karşılaştırıldığında öğretim
ortamlarına pek çok kolaylık sağlamaktadır. İnternet'le öğretim, yararlarının yanı sıra bazı sınırlılıklar da içermektedir.


        İnternet'le öğretimin yarar ve sınırlılıklarını eğitim, ekonomi, iletişim ve yönetim olmak üzere dört
temel kategoride incelemek mümkündür (Hannum, 2001; Khan, 2001; Driscoll, 1998; McCormak ve Colin, 1998).


        İnternet'le öğretimin, ses, resim, animasyon, grafik ve metin içerikli öğretim materyallerin sunumunu sağlaması
eğitim alanında bir yarar olmakla birlikte, az sayıdaki gruplarda kullanımının yüksek maliyet oluşturması ise ekonomi
alanda bir sınırlılığı ifade etmektedir (Hannum, 2001). Benzer şekilde, öğretici-öğrenci, öğrenci-öğrenci ve
öğretici-öğretici arasında devamlı ve etkili bir iletişim kurulmasını da sağlaması İnternet'le öğretimin iletişim
alanında bir yararı olmasıyla birlikte, katılımcılar arasında sosyal etkileşimi öne çıkarması ile sınıf yönetimini
güçleştirmesi ise yönetim açısından bir sınırlılık içermektedir (Driscoll, 1998; McCormak ve Colin, 1998).


        Güçlü ve etkili bir öğrenme ve öğretme süreci sağlayan İnternet'le öğretim, farklı kategorilerde incelenen
yarar ve sınırlılıklar içermektedir. İnternet'le öğretim etkinliklerinin kurulmasında ve uygulanmasında yarar ve
sınırlılıkların her ikisi birden göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra, İnternet'le öğretimin sınırlılıkları
en aza indirilerek, üst düzeyde verim alınabileceği unutulmamalıdır.


                                                                          ARAŞTIRMACI                                         Arş. Gör. Işıl KABAKÇI
İLETİŞİM ADRESİ
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Bölümü
26470 ESKİŞEHİR
Tel: 0-222-335 05 80/3519
Fax: 0-222-335 05 79
e-posta: isilk@anadolu.edu.trRemarks

prev (12) overview next (14)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente