Paper 41

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (40) overview next (42)

41 - TitleInternet Sağlık Sektöründe Gizlilik ve Etik Standartlar
AuthorsMurat Erdal, Istanbul Unv. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü İşletme Anabilim Dalı
Sedef Saygılı, İstanbul Universitesi , Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
PC MemberNo
Contact personDr. Murat Erdal, muraterdal@anet.net.tr, 0533 220 76 87
Main Fields12. Medikal Bilisim
Other Main Fields
Abstract + Keywords İnternet, özellikle ABD, Japonya ve Avrupa gibi gelir durumu yüksek, fakat yaşlı nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sağlık konusunda yeni imkanlar ve çözüm yolları yaratmaktadır. Teknolojinin ve doğrudan pazarlama ( veri tabanı pazarlaması, tele pazarlama, vb.) tekniklerinin gelişimiyle birlikte internet uygulamaları da hız kazanmış, tüketicinin gizliliği ve etik (ahlaki) alanlardaki boşlukların farkına varılmıştır. E-sağlık ticaret potansiyelinin büyümesiyle birlikte sağlık web sitelerinin etik ve gizlilik açısından gündeme gelmeleri kaçınılmaz olmuştur.
Internette sağlık alanında binlerce web sitesinin kurulması ve dolayısıyla rekabetin şiddetlenmesiyle birlikte bu sitelerin içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü, güncelliği ve arkasında olan referanslar kadar tüketici bilgilerini ne yönde toplayıp değerlendirdikleri, ürün ve hizmetlere yönlendirmeler, reklam verenler ve sponsorlarla olan ilişkilerinin kapsamı gibi web site etik ve gizliliği çerçevesinde yer alan birçok konuda eleştiriler ortaya çıkmıştır.
Remarks

prev (40) overview next (42)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente