Paper 57

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (56) overview next (58)

57 - TitleENFORMASYON ÇAĞINDA KÜTÜPHANELERİN DURUMU
AuthorsNURHAYAT VAROL, FIRAT UNİVERSİTESİ
PC MemberNo
Contact personNURHAYAT VAROL, nvarol@firat.edu.tr, 0-532-38333923
Main Fields13. Kutuphanecilik, elektronik kutuphaneler, enformasyon kaynaklari
Other Main Fields
Abstract + KeywordsENFORMASYON ÇAĞINDA KÜTÜPHANELERİN DURUMU


Öğr. Gör. Nurhayat VAROL
Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ELAZIĞ

Tel:0-424-2362660 / 0-532-3833923        Fax: 0-424-2338443        
e-mail:nvarol@firat.edu.tr

Özet

Enformasyon olgusu insan hayatının her safhasında etkin rol oynayan olgudur. Bilgi toplumu kimliğini kazanmada yeni teknolojilerin etkileri büyük önem taşır. İletişim ve bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişme sonucunda, bilgiye erişim metodolojisi değişime uğramış gözükmektedir. Bilgi çağını yakalamak toplum hayatının her alanında; özel sektörde, kamu alnında, iş ve endüstri dünyasında, bilim alanında, eğitimim her safhasında ve gündelik hayatta gerçekleşecek bilgideki hareketliliği önceden tahmin etmekle yakından ilişkilidir.

Toplumlar bilgili ve kültürlü oldukları ve eğitime gereken önemi verdikleri ölçüde kendilerini diğer ülkelere kabul ettirebilirler.Eğitilmiş insan gücü, eğitim kurumlarının ve bunların bir parçası olan bilgi merkezlerinin işbirliğiyle mümkün olabilir.

Birkaç yıl öncesi dahi üniversite katalogları hazırlanırken, kütüphane imkanlarına önemli bir bölüm ayrılır ve bir bakıma kütüphanedeki kitap, periyodik, dergi, mecmua, gazete vb basılı materyalin çokluğu, ilgili üniversitenin gelişmişliğinin simgesi olarak gösterilmeye çalışılırdı.

İnternet’in yaşantımıza girmesiyle kütüphanelerimizde bu teknolojiye uyum sağlamak zorunda kalmışlardır. İnternet ve diğer iletişim sistemlerindeki gelişmeler sonucunda, elektronik kütüphanecilik, kütüphane otomasyonu ve bilgiye erişim kavramlarında yeni ufuklara doğru önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Üniversiteler bilgiye erişim amacıyla İnternet ve WAP teknolojileri üzerinden hizmet verme yarışlarına başladıkları bir dönemde, hala klasik kütüphane anlayışı ile okuyucularına belirli kapalı mekanlarda hizmet vermeyi sürdüren kütüphanelerimiz mevcuttur. Nedeni; var olan bu teknolojiden yeterince yaralanmayı beceremeyen yöneticilerin varlığı olabilir.

Klasik kütüphanelerde raflarda dizili binlerce basılı materyallerin yerini artık CD’ler ve hizmet bilgisayarları (server) almaktadır. Bilgiye uzaktan erişimi sağlamak için kurulan şirketler, 24 saat sürekli hizmet vermektedir. Bu hizmetler karşılığı alınan ücretlerle geçinen şirketlerin sayısı günden güne artmaktadır

        Bu çalışmada kütüphanecilik açısından uzaktan bilgiye erişim ile ilgili gelişmeler ele
alınacak, on-line yayıncılık türleri kıyaslanacak, kullanıcıların karşılaştıkları sorunlar irdelenecek ve somut öneriler getirilecektir.

Remarks

prev (56) overview next (58)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente