Paper 67

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (66) overview next (68)

67 - TitleAĞ ÜZERİNDEKİ AKIL VE YARATICILIK ÇAĞI NEYİN HABERCİSİDİR?
AuthorsAli İhsan Tükenmez, TPAO
PC MemberYes
Contact personAli İhsan Tükenmez, tukenmez@petrol.tpoa.gov.tr, 0 533 4219147
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
Other Main Fields
Abstract + KeywordsYENİ EKONOMİ VE DİJİTAL ÇAĞIN HEDEFLEDİĞİ GLOBAL YENİLİKLER VE DEĞİŞİMLER

Bu kısımda bilişim sektöründeki global gelişmeleri sizlerin bilgilerine sunarak, evrensel ölçülerde bir mukayese imkanını sizlere kazandırmak istiyoruz.Olaya sadece Ülkemiz Bilişim Sektörü olarak dar bir pencereden değil, geniş bir perspektiften evrensel ölçütlerde ve geniş bir zaman aralığında bakmanın daha doğru ve gerçeğe yakın bir değerlendirme olacağı kanısındayız.Bazı arkadaşlarımız Ülkemiz Bilişim Sektörünü ithal sektör olarak değerlendirmelerinde haklıdırlar. Proje üretmeyen, dijital çağa adapte olamayan, zihinsel ve beyinsel değişimi gerçekleştiremeyen, sektördeki hızlı değişmelere duyarsız kalan toplumlar, Ülkeler, Uluslar ve Topluluklar için ceza çok hızlı gelmektedir.
Bu tür toplumlarda ulusal rekabet gücü kaybedildiği gibi, yapısal bir işsizlik , ekonomik ve sosyal krizler meydana gelmektedir.
Ekonomik ve         Sosyal krizlerin ne anlama geldiğini son dönemde Ülkemiz açısından hepimiz çok iyi biliyoruz. Geleceği görmeyen, geleceğe yatırım yapmayan, dijital çağa ayak uydurmayan, ağ üzerindeki akıl çağına adapte olmayan bir toplum elbetteki zaman içerisinde daha büyük ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşılaşacak, geleceğine, eğtimine, kültürüne, insan kalitesine, iletişim ve internet altyapısına, bilişim sektörüne gerekli yatırımları yaptığı ve bürokratik engelleri kaldırdığı, değişim; yenilikçiliği ve rekabeti öne çıkardığı zaman bu sıkıntılarından kurtulabilecektir.
Belki bu mesajlar bir kısım arkadaşlarımıza bir tekrar niteliğinde olabilir. Ülkemizin ve Toplumumuzun içine düşürüldüğü mevcut durumun derinlemesine ve geniş bir perspektiften yeniden düşünülmesi ve gerçeğe yakın çözümler ve projeler üretilmesi sorununun da ne kadar tekrar edilirse edilsin veya değişik platformlarda gündeme getirilsin, Toplumun uyarılması, uyandırılması ve bilişim misyonunun oluşturulması açısından az olacağı kanısındayız.
Bu durumda bilişim sektörü ve toplumsal değişim ve yenilenme ile ilgili tüm sivil toplum örgütleri ve sivil insiyatif veya sivil girişimlerin, evrensel ölçütlerdeki toplumsal degişimi ve yenilenmeyi, dijital çağa uyum sağlama sorunlarını sürekli olarak gündemde tutmalarının ve bilişim sektörü ile ilgili tanıtım ve Lobi faaliyetlerine ağırlık vermelerinin zorunlu bir toplumsal görev olduğu düşüncesindeyiz.
Sektörün geliştirilmesi ve ülkemizi bekleyen ekonomik, siyasi ve sosyal tehlikelerle ilgili uyarılarımıza “http;”fast.to/strategy” web sitesinde 1998 yılı sonbaharında başladık ve halen bu platform’da devam etmekteyiz.
Remarks

prev (66) overview next (68)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente