Paper 9

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (8) overview next (10)

9 - TitleGenetik şifre programlama metodolojisi
AuthorsRoy Küçükateş, Gordion Bilgi Hizmet Ltd Şti
Eylem İlker Oyman, Gordion Bilgi Hizmet Ltd Şti
PC MemberNo
Contact personRoy Küçükateş, roy@gordion.net, (216) 428 4966
Main Fields14. Yeni internet Teknolojileri ve Teknik konular
Other Main FieldsInternet üzerinde yeni yazılım metodolojisi
Abstract + KeywordsOrganik hücrelerde yapı bir çekirdek etrafında toplanmış farklı işlevleri ve özellikleri olan öğelerden oluşmuştur. Bu yapıda her hücrenin tüm işlevleri çekirdekte tanımlanmıştır. Hatta hücre çekirdeğin kontrolü ile oluşmuş ve buradaki genetik şifre tarafından programlanmış işlemleri yapmaktadır. Organizmanın gelişim sürecinde aslında gelişen sadece onun genetik şifresi olmuş ve bu şifre ile kendisini oluşturan hücre daha “zeki” şekilde çalışmaya başlamıştır. Genetik Şifre Programlama Metodolojisi, yazılım alanında doğanın bu özelliğini taklit ederek program parçacıklarının bir genetik şifreden kendi kendilerine üremelerini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem Gordion firması tarafından altı yıllık bir çalışma sonucunda geliştirilmiştir.
Genetik Şifre Programlama Metodolojisi ile türetilmiş yazılım parçacıkları aslında genetik şifreyi programlayan bir mühendis tarafından oluşturulurlar. Bundan sonrası hücrenin kendisini oluşturma safhasıdır ve yazılımcı bu aşamada yoktur. Kendi kendisini oluşturan yazılımlar ilerki aşamalarda daha basit yazılımcılar tarafından da oluşturulabilmektedirler. Bu özellik aynı zamanda tutarlı ve her modülünde aynı özellikleri de barındıran kod parçacıkları yaratmaya da yarar. Bu da deneyimli yazılımcıların daha kısa sürede daha fazla kod üretmesini sağlamaktadır.
Bu teknoloji Gordion tarafından ilk olarak d-Cycle adlı tedarik zinciri ve sipariş yönetimi projesinde kullanılmıştır. Bu proje, Internet/Intranet ortamında bayi ve tedarikçi firmalarla bağlantının organize edildiği bir sistemdir.
Genetik Şifre Programlama Metodolojisi, temel olarak veri tabanı belirlenen sistemlerde bu taban üzerinde yazılımcının hangi tabloların hangi tip işlemleri yapacaklarını belirlediği ve bu işlevleri yapabilecek ekran tiplerini seçtiği bir sistemdir. Buna göre bazı tablolarda sistemin hangi tipte tabloları ne tip işlemlerde kullanacağı tanımlanır. Bu tanımlama sırasında veri tabanı alanlarının farklı dillerde karşılıklarının veya yardım ekranlarında kullanıcının karşısına gelecek açıklamaların da sisteme eklenmesiyle genetik şifre tanımı sona erer. Bundan sonra yazılım kendini oluşturmaktadır.
Bu teknoloji d-Cycle projesinde ASP ve HTML dillerini kullanarak üretilmiştir. Bu metodoloji aslında dilden bağımsız olarak kullanabilmektedir. Aynı şekilde nesneye dayalı programlama yöntemleriyle kullanılması verimliliği ve kodun müdahale edilebilirliğini daha da artıracaktır.
Makelede bu metodolojinin tanıtılması sağlanacak ve Internet üzerinde yazılım üretilmesi konusunda sağlayacağı yararlar detaylı olarak açıklanacaktır. Makalede aynı zamanda sistemin yazılım aşamasında gelişmeler ve bunların teknolojiden bağımsız olarak yazılım mühendisliği konusunda sağlayacağı hız, güvenilirlik ve müdahale edilebilirlik konularındaki avantajları açıklanacaktır.
Remarks

prev (8) overview next (10)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente